Như các bạn đã biết, có rất nhiều cách để có thể bảo vệ mạng không dây gia đình chống lại những kẻ xâm nhập bừa bãi. Có một cách để không cho bất kỳ kẻ nào có thể kết nối vào mạng của bạn ngoại trừ những người có card mạng với địa chỉ MAC cụ thể nào đó.

Việc thiết lập router của bạn để ngăn chặn kẻ xâm nhập lạ mặt này là điều hoàn toàn dễ dàng nhưng bạn có biết thực sự nó làm việc như thế nào không?

Tải Về Với Pass congtruongit.com