Trình duyệt này được quản cáo là có rất nhiều tính năng

1. Blazing Performance3x Faster
Safari là trình duyệt nhanh nhất trong bất cứ trường hợp nào.

2. Elegant User Interface
Giữ lại những thứ cần thiết cho bạn

3. Easy Bookmarks
Tổ chức lại những đánh dấu của bạn như bạn tổ chức nhạc trong iTunes.

4. Pop-up Blocking
Nói tạm biệt với popup.

5. Inline Find
Tìm kiếm văn bản hoặc bất kỳ website nào với trình tìm kiếm thông minh.

6. Tabbed BrowsingTabs
Mở và chuyển đổi nhiều trang web trong 1 cửa sổ.


7. SnapBackSnapback
Lưu lại ketes quả tìm kiếm hoặc một trang web đầu tiên.

8. Forms AutoFill
Tự động hoàn thành các thông tin trên form của bạn. Tự động và an toàn.

9. RSSBuilt-in RSS
RSS sẽ nói cho bạn nhữn thông tin mới trong website yêu thích của bạn.

10. Resizable Text Fields
Thay đổi các trường văn bản trong mọi trang web: chỉ việc nhấn vào góc của ô text.

11. Private Browsing
Giữ thông tin cá nhân của bạn khi duyệt web.

12. SecuritySecurity
Apple đã thiết kế Safari để bảo mật mỗi ngày.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về