http://vixy.net/​

Có rất nhiều chương trình giúp bạn thực hiện công việc chuyển đổi các định dạng Flv sang các định dạng Multimedia. Tuy nhiên trong những lúc cần kíp cần thực hiện công việc chuyển đổi mà trong tay lại không có phần mềm thích hợp thì sẽ rất khó khăn.

Để sử dụng, trước tuỳ mục URL bạn hãy nhập đường dẫn chứa các đoạn video clip được nhúng theo dạng flv vào (giao thức này thường thấy ở các trang web: YouTube, Google Video, MySpace, Break, iFilm, Putfile...) hoặc chèn trực tiếp các đường link dẫn đến các định dạng có đuôi .flv.

Mục Convert to bạn hãy chọn cho mình một định dạng mà bạn muốn chuyển đổi sang (ở đây trang web cung cấp cho các bạn các định dạng Avi, Mov, Mp4, 3Gp, Mp3). Chọn xong bấm vào nút Start rồi chờ cho trang web thực hiện các quá trình chuyển đổi trực tuyến. Khi nào thành công bạn sẽ nhận được một thông báo của trang web chứa đường link tải file sau khi chuyển đổi thành công để bạn lưu về máy xem Offline.