http://www.jumpcut.com/​

Bạn có thể đăng tải các bộ phim, tranh ảnh và nhạc của riêng mình lên jumcut, đồng thời xem các chương trình khác trên trang này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự làm phim hoặc tạo nên những bộ phim mới từ những bộ phim có sẵn. Và sau đó gửi tới bạn bè để họ cùng thưởng thức.