Internet Lock v5.1.0

Internet Lock là giải pháp điều khiển sự truy cập và mật khẩu bảo vệ cho kết nối internet và các chương trình của bạn. Bằng cách sử dụng Internet Lock, bạn có thể đặt mật khẩu bảo vệ cho bất cứ chương trình nào muốn truy nhập vào internet, bạn cũng có thể ngăn cản bất cứ chương trình internet nào .

Internet Lock có thể đặt mật khẩu hoặc ngăn chặn bất cứ laọi chương trình internet nào muốn truy cập vào internet, ví dụ như : Những mật khẩu bảo vệ cho trình duyệt web bao gồm Internet Explorer, Firefox, AOL ...

Internet Lock cung cấp một thuật sỹ dễ sử dụng để giúp bạn bảo vệ các kết nối internet , ví dụ như "Mật khẩu bảo vệ cho tất cả các trình duyệt", "mật khẩu bảo vệ cho tất cả các Email Clients", "từ chối tất cả các chương trình FTP" ...

Internet Lock
hỗ trợ các schedule options (lịch làm việc tùy chọn), hỗ trợ bảo vệ các port ranges . Internet Lock làm việc với chế độ thấp, không bao giờ làm chậm đi kết nối của bạn .

Mật khẩu bảo vệ các chương trình internet khỏi truy nhập internet .

Khi một chương trình đã được bảo vệ cố gắng kết nối internet, Internet Lock bật lên một hộp thoại để nhập mật khẩu , yêu cầu người sử dụng cung cấp mật khẩu chính xác. Nếu người sử dụng ko thể cung cấp được mật khẩu hay mật khẩu nhập vào không đúng, Internet Lock ngăn chặn kết nối và từ chối việc truy cập của chương trình vào internet.

* Các trình duyệt: Internet Explorer, Firefox ...
* Email clients: Outlook, Outlook Express...
* Các chương trình FTP .
* MSN Messenger, AOL Instant Messenger ...
* Bất cứ chương trình internet nào khác .

Từ chối việc truy cập vào internet của các chương trình internet.

* Không chỉ đặt ra các mật khẩu bảo vệ các chương trình internet, Internet Lock có thể từ chối các chương trình đó truy cập vào internet một cách trực tiếp. Một chương trình sẽ không được phép truy cập vào internet nếu bạn sử dụng Internet Lock để ngăn nó .
* Bất cứ chương trình nào đều có thể được bảo vệ bởi Internet Lock: Các trình duyệt web, Email clients,các chương trình FTP , Instant Messengers (như Yahoo Messenger _ND) ...

Bảo vệ bất cứ loại chương trình internet nào .

* Nếu bạn muốn bảo vệ các trình duyệt web, sẽ là ko đủ nếu chỉ bảo vệ Internet Explorer, bởi người dùng vẫn có thể sử dụng các trình duyệt khác để truy cập vào internet, ví dụ như Firefox. Vì thế bạn bảo vệ cả Firefox, nhưng còn các trình duyệt khác thì thế nào (AOL, Opera...)? Điều gì sẽ xảy ra với các trình duyệt tự do sau khi bạn đã bảo vệ các trình duyệt mà mình biết đến?
* Internet Explorer, Firefox, AOL, Opera...các phần mềm đó là tất cả các trình duyệt web, chúng tôi có một cách đơn giản để bảo vệ tất cả chúng và bạn không cần bận tâm về các trình duyệt mới được tự do . Vấn đè cũng xảy ra như vậy với các chương trình đọc thư điện tử (Outlook, Outlook Express...).
* Internet Lock có thể bảo vệ bất cứ loại chương trình nào. Nếu bạn cho nó bảo vệ tất cả các trình duyệt web, thì sau đó nó sẽ bảo vệ tất cả (cả cái đã biết và chưa biết),các trình duyệt web đã tồn tại và sẽ đến. Nếu bạn cho nó bảo vệ tất cả các email clients, thì nó sẽ bảo vệ tất cả Outlook, Outlook Express, Thunderbird ...
Từ chối mọi chương trình truy cập đến internet, chỉ cho phép các chương trình bạn chỉ rõ .

* Bằng cách thay đổi các thao tác mặc định thành "từ chối kết nối", Internet Lock sẽ từ chối tất cả các chương trình kết nối tới internet, chỉ những chương trình bạn cho phép mới có thể truy cập vào internet.

Hỗ trợ các hệ điều hành:

* Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista

Có gì mới ở phiên bản này:

* Các màu đặc trưng: Các màu đặc trưng có sẵn. Tùy chọn màu đặc trưng.
* Backup/Restore(Sao lưu/Hồi phục): Sao lưu cấu hình. Hồi phục cấu hình.
* Các dòng lệnh nhiệm vụ: Đặt lại cơ sở dữ liệu bên trong. Hồi phục lại cấu hình.
* Tìm các Log items : Tìm tới các log items với bất cứ từ khóa nào...

Sau khi cài phần mềm đến đoạn cuối sẽ lên một thông báo bạn nhấn chọn Regis...( lựa chọn thứ 3) để nhập vào Serial
Name:Hoanggiang
Serial :UGVN-XQZQ-5PA4-F1JQ-1L2KF

bấm vào Thanks để tải về :Ma (13):
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

chúc vui vẻ:Khi (33):