Cái gì có Mới Trong Phiên bản (mà) 1.8 Xây dựng 9704 Alpha:

* Đặc tính : sự đăng ký Firewall Windows tốt hơn trên (về) Vista

* sự Thay đổi : IpFilter và RangeBlock chuyển động ngăn những thông báo tới Giao thông Tơng đơng

* sự Thay đổi : webui bây giờ trông nh webui.zip trên (về) mỗi yêu cầu

* Fix: sự va chạm khi nào việc xóa những nhiều RSS thanh toán

* Fix: sự va chạm với những rất nhiều công việc IO đĩa nổi bật

* Fix: sự không thích ứng nhịp độ di chuyển danh sách tiêu đề và dòng nớc lũ phụ

Nhấn Vào Đây Để Tải Về