DSL Speed là một công cụ chuyên nghiệp tự động tăng tốc độ kết nối DSL của bạn lên đến mức cao nhất có thể được. (Ví dụ ADSL,G.lite,IDSL,SDSL).

Chương trình sẽ kiểm tra trực tuyến từ nhà cung cấp dịch vụ, nhận biết các thay đổi về thông số MTU và các thông số riêng biệt cho đường kết nối ADSL của bạn để đẩy tốc độ kết nối lên mức tối đa. DSL Speed sẽ giúp cho việc download các trang web nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ giải quyết các lỗi cache DNS trong Windows.

DSL Speed đã được kiểm tra về khả năng kết nối trong Verizon DSL, SBC Yahoo DSL , EarthLink DSL, Bellsouth DSL và China Telecom ADSL PPPoE.
Phần mềm đã được bình chọn chất lượng bởi khá nhiều tạp chí có uy tín.

-DSL Speed là công cụ chuyên nghiệp chỉ được dành cho DSL PPPOE( Point-to-Point Protocol Over Ethernet) và không hỗ trợ cho PPPOA(Point-to-Point Protocol Over ATM) lẫn kết nối qua modem. DSL Speed là mộ chương trình giúp bạn tối ưu hóa tốc độ kết nối DSL của bạn.

-DSL Speed đã được kiểm tra về khả năng kết nối trong Verizon DSL, SBC Yahoo DSL , EarthLink DSL, Bellsouth DSL và China Telecom ADSL PPPoE.

Các tính năng chính của DSL Speed 4.2:

* Xác minh trực tuyến ISP's MTU(Internet Service Provider's Maximum Transfer Unit) và các giá trị tối ưu hóa của DSL (ADSL) của bạn.
* Tinh chỉnh và tối ưu hóa tốc độ kết nối DSL(ADSL) của bạn.
* Load các trang Web nhanh hơn.
* Tinh chỉnh các lỗi DNS( Domain Name System) trong Windows 2000/XP.
* Tinh chỉnh ICS(Internet Connection Sharing) trong Windows 98/SE.

-Cấu hình yêu cầu:

· Windows 95, 98, ME, 2000 và XP, Vista
· TCP / IP Networking được cài đặt và kết nối tới các network adapter
· Windows Sockets 2.0 (bao gồm tất cả ngoại trừ Win95)

Tải Về Với Pass congtruongit.com