EssentialPIM Pro.v2.51​


B]EssentialPIM Pro[/B] là phiên bản cao cấp của phần mềm EssentialPIM — được sử dụng bởi hàng ngàn người dùng khắp thế giới trong việc quản lý các thông tin liên lạc kinh doanh cũng như cá nhân. EssentialPIM Pro bao gồm các công cụ hữu ích nhất được thiết kế theo yêu cầu từ người dùng.

Các tính năng chính :

  • Các công cụ đáp ứng các nhu cầu về xem lịch, quản lý thông tin liên lạc, danh sách các việc phải làm cùng các ghi chú
  • Đồng bộ với Outlook, Windows Mobile devices, Palm, iPOD, Google Calendar.
  • In ấn nhanh chóng toàn bộ hay một thành phần nhất định cũng như xuất các dữ liệu ra các định dạng tập tin thông dụng (iCal, vCard, HTML).
  • Chức năng bảo mật dữ liệu mạnh mẽ sử dụng thuật toán Advanced Encryption Standard (AES)
  • Giao diện trực quan, hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Đức, Ý, Pháp và Tây Ban Nha

________________________________________


EssentialPIM Pro is the advanced version of EssentialPIM—used by many thousands of users all over the world for organizing their personal and business lives. EssentialPIM Pro features tools especially requested from our large group of users-and only features that we judged to be most useful.

Main Features:

* Tools to satisfy your calendar, contact management, to do list and notes needs.
* Synchronization with Outlook, Windows Mobile devices, Palm, iPOD, Google Calendar.
* Simple printout of any or all modules and quick export of your data into the most useful formats (iCal, vCard, HTML).
* Strong data protection using Advanced Encryption Standard (AES) algorithm.
* Intuitive interface in many languages including German, Italian, French and Spanish.
TRANG CHỦ

Size : 7,2 MB


Tải Về Với Pass congtruongit.com