Google Browser Sync là một tiện ích mới của Google cho phép người dùng Internet đồng bộ các thiết lập của trình duyệt Mozilla Firefox (bookmark, history, cookies, tên và mật khẩu đăng nhập website đã ghi nhớ…) giữa nhiều máy tính khác nhau dựa trên một tài khoản Gmail đăng ký từ trước.

Thay vì áp dụng phương pháp thủ công là sao lưu bằng tay các thiết lập của Mozilla Firefox đang xài rồi mang sang những máy khác để khôi phục, từ bây giờ cho dù đang ở bất cứ nơi đâu, bạn vẫn có thể truy cập được vào được những trang web yêu thích đã đánh dấu trong trình duyệt "con cưng" từ máy cá nhân.

Một khả năng tuyệt vời khác của Google Browser Sync là ghi nhận những trang web mà bạn từng mở trong phiên làm việc cuối với Mozilla Firefox và cung cấp tùy chọn để bạn phục hồi lại chúng trong phiên làm việc kế tiếp. Nhìn chung, Google Browser Sync là công cụ thực sự hữu ích với những ai thường xuyên phải làm việc lưu động.Hướng dẫn kỹ thuật Trong trang web xuất hiện, bạn bấm vào liên kết "browsersync.xpi" nằm dưới dòng chữ Install Now. Ở trang kế tiếp, bạn bấm nhanh nút Agree and Install và trong hộp thoại mở ra, chờ vài giây rồi bấm nút Install Now. Tiếp đến, bấm Restart Firefox cho Mozilla Firefox khởi động lại nhằm hoàn tất việc cài đặt.

- Tại hộp thoại Welcome to Google Browser Sync hiện ra ngay sau đó, bạn bấm Next để bắt đầu việc sao lưu các thiết lập trên trình duyệt Mozilla Firefox hiện hành.

- Trong hộp thoại "Setting up your account", bạn lần lượt gõ tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản Gmail của mình vào hai hộp Email và Password, rồi bấm Next. Trong trường hợp chưa có tài khoản Gmail, bạn hãy bấm vào dòng chữ Create an account now để đăng ký.

- Trong hộp thoại Setup Type kế đó, chương trình đưa ra 2 chế độ sao lưu và đồng bộ dữ liệu của Mozilla Firefox với các máy khác để bạn chọn lựa là: Standard (sao lưu và đồng bộ tất cả thiết lập quan trọng nhất), Advanced (cho phép bạn tùy chọn những thành phần muốn sao lưu). Xong, bấm Next.

Trong hộp thoại "Choosing a PIN", bạn nhập vào 2 hộp Choose a PINConfirm PIN mật khẩu dùng để giải mã dữ liệu Mozilla Firefox (đã sao lưu từ máy cá nhân) trên những máy khác, rồi bấm Next. Sau đó, chờ chương trình tạo ra một tài khoản Google Browser Sync cũng như đưa thông tin về dữ liệu sao lưu lên server, đến khi hộp thoại "Congratulation. You've successfully installed Google Browser Sync" xuất hiện là hoàn tất.

Sau khi bấm Finish, phía trên góc phải giao diện Mozilla Firefox sẽ xuất hiện thêm biểu tượng của Google Browser Sync với tiêu đề là tên đăng nhập tài khoản Gmail của bạn. Nhấp chuột vào nó và chọn Settings để mở cửa sổ thiết lập thông số làm việc cho Google Browser Sync.

Tại thẻ Account Information > Google Account, bấm nút Stop syncing khi muốn tạm dừng việc đồng bộ dữ liệu. Nếu lỡ quên mật khẩu giải mã dữ liệu đã xác lập ở trên, bạn bấm nút Show ở trường Security PIN. Nút Full Refresh tại trường Full Refresh có chức năng cập nhật thêm những dữ liệu mà bạn vừa lưu lại trong Mozilla Firefox. Tại thẻ Sync Settings, bạn có thể chọn lọc ra những thành phần nào muốn đồng bộ với máy khác và cần phải có mật khẩu để giải mã dữ liệu. Xong, bấm OK.

2. Khi muốn đồng bộ dữ liệu Mozilla Firefox trên máy cá nhân với máy khác (chẳng hạn máy cơ quan), bạn thực hiện tuần tự như sau:

- Cài đặt Google Browser Sync vào máy này. Trong hộp thoại Welcome to Google Browser Sync, bạn bấm Next. Trong hộp thoại "Setting up your account", bạn cũng nhập tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản Gmail của mình vào 2 hộp Email Password, rồi bấm Next.

- Đến với hộp thoại Welcome back to Google Browser Sync, bạn nhập mật khẩu giải mã dữ liệu Mozilla Firefox vào hộp Enter PIN và bấm Next. Tiếp theo là khoảng thời gian chờ đợi (có thể vài phút hoặc lâu hơn tùy thuộc vào tốc độ đường truyền) trong khi chương trình kết nối và nhận dữ liệu về từ server. Đến khi hộp thoại "You've successfully installed Google Browser Sync on this machine" xuất hiện là việc đồng bộ dữ liệu Mozilla Firefox giữa 2 máy đã thành công. Từ lúc này, mọi thay đổi về thiết lập của Mozilla Firefox mà bạn tạo ra trên máy cơ quan đều ảnh hưởng đến Mozilla Firefox trên máy cá nhân (trừ phi bạn tạm dừng việc đồng bộ dữ liệu).

Bấm nút Finish và trong trang web mở ra, bạn sẽ thấy cửa sổ Restore Last Session với nút lệnh Restore page có chức năng phục hồi cửa sổ những trang web mà bạn đã mở trong phiên làm việc cuối trên máy cá nhân.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về