Đây là một tiện ích hoàn toàn miễn phí, bạn không phải trả đến một xu nào cho nó. Sản phẩm này gồm có một bộ các công cụ như chỉ đạo quét các cổng, tra cứu DNS, ping và quét các mạng chia sẻ, kiểm tra trên bảng định tuyến….

Các modul bảo mật đặc biệt rất hữu dụng cho việc quét mạng. Có một bộ quét cổng mạng có thể quét được tất cả các máy tính trên mạng và báo cáo về các cổng mở của nó, một bộ quét chia sẻ báo cáo về tất cả các thiết bị chia sẻ trong mạng.

Các modul thông tin cũng rất hữu dụng. Với chúng, bạn có thể kiểm tra bản định tuyến, cùng với đó là thêm và xóa các entry trong nó. Bạn cũng tìm ra các địa chỉ IP nào có sẵn đã được gán với mạng của mình. Các modul khác thực hiện công việc tra cứu DNS nâng cao, cho phép bạn có thể xem các adapter mạng đã được kết nối với máy tính trong mạng, bên cạnh đó còn có thể thêm, bớt các địa chỉ IP...
Tải Về Với Pass congtruongit.com