Cơ chế quản lý việc tải file được Flashget chia thành nhiều job, mỗi job là một địa chỉ để bạn download và dĩ nhiên là có thể chứa nhiều file cần download. Flashget hỗ trợ tối đa 8 job được download cùng một lúc.

Đặc biệt hơn, Flashget còn cho phép bạn tạm ngưng việc download và ngắt kết nối, sau đó tiếp tục download mà không hề mất phần dữ liệu đã tải về. Hơn nữa, tiện ích còn cung cấp chế độ lịch download theo ngày, giờ cũng như tự động tiến hành kết nối/ ngắt kết nối Internet. Điều này tỏ ra khá ích lợi khi bạn cần tải về các file lớn, hoặc vẫn tiến hành download khi bạn không có nhà, miễn là máy tính vẫn còn được bật.

Nếu bạn chỉ cần download từng file riêng lẻ bình thường thì không cần quan tâm đến job, category… mà đơn giản chỉ cần tiến hành cài đặt Flashget. Và sau đó, mỗi khi bạn click vào một liên kết download trên trang web, Flashget sẽ tự động được chạy, bạn nhấn OK và nó sẽ tải file về cho bạn, sau đó file được lưu vào thư mục mặc định.


______________________________FlashGet is specifically designed to address two of the biggest problems when downloading files:

Speed and management of downloaded files. FlashGet can split downloaded files into sections, downloading each section simultaneously, for an increase in downloading speed from 100% to 500%. This, coupled with FlashGet's powerful and easy-to-use management features, helps you take control of your downloads like never before. FlashGet supports over 30 languages!

FlashGet Highlights :

* Speed. The ability to split files into up to 10 parts, with each part downloading simultaneously. Up to 8 different simultaneous download jobs. FlashGet just might be the fastest download software around!
* Organize. Categorize files with FlashGet's integrated & simple-yet-powerful file management features before your files engulf you!
* Mirror search. Automatically search for the fastest server available for the fastest possible downloads.
* Automatically have FlashGet dial up, hang up & shut down the computer when you're not around!
* Schedule to download files whenever you feel! Whether it's while you snooze or during off-peak periods, certain times each weekday, weekend or whatever. The choice is yours!
* Manage your copious downloaded files with FlashGet's simple yet powerful user interface.
* Automate your FlashGet downloads with a browser click! Supports Internet Explorer, Netscape and Opera* web browsers. *with freely downloadable plug-in.
* Superior ease-of-use. FlashGet's interface is logical, integrated, informative and customizable. Queue your downloads with FlashGet's logical queuing system.
* Control the download speed limit so that downloading files doesn't interfere with your web browsing!
* Easily see any aspect of your downloads at a glance. Whether it be server status messages, monitoring splits, amount downloaded, time left...whatever! No excessive clicking into multiple open windows to see what's going on!
* Customize the the FlashGet toolbar and user interface, including the Graph and log window colors. Support for proxy servers for maximum downloading flexibility.
* Speak your language with FlashGet's auto-select language capabilities (20+ selectable languages available).
* Check for FlashGet updates from within FlashGet.
* Monitor your download progress, server status messages and download splits graphically with the easiest, most functional user interface around!
* much, much more!
Nhấn Vào Đây Để Tải Về