Ngày 12 tháng 8 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gồm các phần:
- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc – phần xây dựng;
- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc – phần lắp đặt;
- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc – phần khảo sát xây dựng;
Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu các bộ đơn giá trên và cung cấp hoàn toàn miễn phí.
Nếu chưa có khóa bản quyền mọi người có thể tải ngay phiên bản miễn phí F1 Trial về để sử dụng được bộ dữ liệu trên, F1 trial khi kích hoạt online sẽ trở thành bản quyền đầy đủ tính năng sử dụng trong 30 ngày theo hướng dẫn:

http://dutoanf1.com/huong-dan-dang-k...tinh-nang.html