Trong công tác lập dự toán, nhất là đối với các công trình hạ tầng, giao thông sẽ gồm rất nhiều các bảng tính toán khối lượng, kích thước và rất nhiều công thức link giữa các bảng.

Các phần mềm dự toán độc lập hiện nay đều không thể liên kết được file Tiên lượng/Dự toán với bảng tính từ Excel và cũng không thể đưa toàn bộ công thức tính toán đó vào trong phần diễn giải khối lượng được mà chỉ copy vào kết quả cuối cùng. Nhưng với cách này thì sau mỗi lần file Excel nguồn chỉnh sửa dữ liệu thì trong phần mềm không nhảy theo, lại phải copy thủ công lại lần nữa rất dễ thiếu sót.

Để giải quyết bài toán này, Dự toán F1 cho phép link diễn giải khối lượng ở bảng “Công trình” từ file Excel bất kỳ, khi file Excel chỉnh sửa lại phép tính thì trong phần mềm cũng tự đồng bộ theo, các bước thực hiện như sau:Kết quả:
File Excel nguồn chỉnh sửa lại số liệu:Nhấn phím F5 số liệu sẽ lập tức được cập nhật lại:http://forum.dutoanf1.com/showthrea...i-khối-lượng-công-tác-từ-file-Excel-bên-ngoài