OfficeFIX là một phần mềm ứng dụng, có khả năng khôi phục các file dữ liệu bị hỏng. Khi một file Office hiển thị lỗi khi bạn cố gắng mở chúng, rất có thể những file này đã bị lỗi hỏng. OfficeFIX sẽ trích xuất thông tin từ file này và tạo một file mới. Phần mềm bao gồm ba công cụ: WordFIX, ExcelFIX và AccessFIX. Hỗ trợ tất cả các phiên bản Office từ 95 cũ xì cho tới 2007.OfficeFIX bao gồm:
AccessFIX
AccessFIX là lựa chọn tốt nhất cho khôi phục cơ sở dữ liệu Microsoft® Access. Tiện ích này có khả năng khôi phục tất cả những phần quan trọng nhất của 1 file.

ExcelFIX
ExcelFIX là một giải pháp giúp bạn sửa những file Microsoft® Excel bị lỗi và khôi phục dữ liệu. đây là chương trình duy nhất có khả năng khôi phục tất cả các chi tiết quan trọng như biểu đồ, hình ảnh.

WordFIX
WordFIX là chương trình khôi phục dữ liệu Microsoft® Word tốt nhất. tất cả dữ liệu được khôi phục lại chỉ trong vài giây.

OutlookFIX
OutlookFIX là chương trình khôi phục file Microsoft® Outlook PST tốt nhất bởi nó là chương trình duy nhất có khả năng khôi phục tất cả các phần và chi tiết quan trọng.Tên phần mềm: Cimaware OfficeFIX Platinum Professional 6.70
Chức năng chính: Sửa lỗi các file Word, Excel, Access, Outlook ... bị lỗi
Dung lượng: 29.1 MB

Tải Về Với Pass congtruongit.com