Nitro PDF Professional là phần mềm tạo và biên tập PDFchất lượng cao mang lại toàn bộ sức mạnh biên tập PDF cho bất cứ ai. Bên cạnh việc cung cấp các chức năng cơ bản - là tạo PDF mạnh mẽ và tự động với giả cả phải chăng - Nitro PDF Professional còn bao gồm toàn bộ các chức năng hàng đầu cho việc biên tập PDF, mở ra triển vọng mới cho người dùng PDF cũ và mới.

* Giá cả phải chăng.
Nitro PDF Professional là công cụ mà ai cũng mua được.
* Tạo và chia sẻ PDF.
Tạo tập tin PDF mới hay chuyển đổi từ hơn 200 định dạng tập tin khác.
* Các công cụ biên tập dễ dùng.
Biên tập PDF trực tiếp - chèn thêm chữ, hình, bookmark hay JavaScript,…
* Hệ thống thêm phê bình và nhận xét trực quan.
Thay đổi cách thức gửi và nhận phản hồi với các chức năng nhận xét trực quan mạnh mẽ.
* Các chức năng bảo mật đáng tin cậy.
Kiểm soát tài liệu với bảo mật mật mã và cấp quyền truy xuất.
* Khám phá sức mạnh của các mẫu đơn PDF.
Điền và lưu các mẫu đơn PDF, hay tạo mẫu đơn riêng từ các tài liệu có sẵn.

Các chức năng chính :
1. Tạo và chuyển đổi
* Tạo PDF chỉ với 1 cú click chuột. Tạo PDF bằng cách kéo thả vào biểu tượng chương trình; các định dạng tương thích gồm Word, Excel, PowerPoint®, Visio ® và Publisher, Corel WordPerfect, HTML, rich text, BMP, TIFF, GIF, JPEG, JPEG2000, và PNG.
* Tích hợp chức năng tạo PDF creation từ Microsoft Office. Tạo PDF từ trong Word, Excel và PowerPoint® sử dụng các nút bấm tích hợp vào ứng dụng. Chuyển đổi Word bao gồm các chức năng chuyển đổi thông minh (tự tạo bookmark từ các tiêu đề và kiểu chữ; tự tạo siêu liên kết từ mục lục, các ghi chú đầu cuối; tự động chuyển đổi các nhận xét).
* Nối nhiều tài liệu thành 1 tập tin PDF duy nhất. Tạo PDF bằng cách kết hợp nhiều tài liệu khác với các định dạng hỗ trợ như trên.
* Chuyển đổi hàng loạt. Chuyển đổi cùng lúc một loạt các tài liệu khác sang PDF với các định dạng hỗ trợ như trên.

2. Biên tập
* Sao chép văn bản. Sao chép nội dung văn bản từ PDF như từng từ, dòng hay một cụm văn bản và dán vào các ứng dụng khác.
* Sao chép dạng hình ảnh. Sao chép nội dung PDF dùng công cụ Marquee Tool và dán vào các ứng dụng khác dưới dạng dữ liệu ảnh.
* Chỉnh sửa văn bản. Thêm, sửa, dời hay xóa văn bản trong PDF. Biên tập phông chữ gồm kiểu chữ, kích cỡ, màu sắc, khoảng cách giữa các kí tự, tỉ lệ ngang, màu nét, bề dày nét và khoảng cách dòng.
* Biên tập đồ họa. Chèn, dời, xoay, xóa, chỉnh kích cỡ, nhóm, rã nhóm, sao chép và dán hình ảnh vào PDF.
* Biên tập trang. Biên tập thứ tự và hướng trang. Xóa hay chèn thêm trang từ tài liệu PDF khác.
* Thêm các hình chìm. Tạo hình chìm mới từ văn bản hay hình ảnh. Chèn hình chìm vào từng trang đơn, toàn bộ hay một loạt trang. Thiết lập độ hiển thị, thiết lập từng trang riêng lẻ hay các trang đối diện và hiển thị ở đầu và cuối nội dung trang.
* Thêm hình chìm thông minh. Dùng các hình chìm động để đánh số trang, thêm tên tác giả, ngày tháng và thời gian.
* Thêm ghi chú đầu cuối. Dùng các ghi chú đầu cuối để thêm văn bản động, hình ảnh, số trang, tác giả, ngày tháng và thời gian.
* Đánh số giảm. Dùng chức năng đánh số giảm dần trên hàng loạt tài liệu.

3. Nhận xét và phê bình
* Đánh dấu và thêm lời bình. Thêm phản hồi cho PDF với hàng loạt các công cụ nhận xét : ghi chú, khung văn bản, đánh dấu văn bản, gạch ngang văn bản, xóa gạch dưới văn bản, thêm các hình chữ nhật, đường kẻ, hình oval. Chỉnh sửa màu, vị trí, tác giả, chủ đề, độ hiển thị, vị trí khóa hay không khóa của nhận xét.
* Thêm tập tin đính kèm. Đính kèm các tập tin khác vào tài liệu PDF.
* Thêm stamps. Chèn thêm các stamps chuẩn vào PDF từ thư viện ngoài (Approved, Draft, Review,...) hay tạo các stamps mới và lưu lại vào thư viện. Dùng cho 1 hay 1 loạt trang và tinh chỉnh màu sắc, độ hiển thị.
* Xem, nhóm và sắp xếp nhận xét. Truy xuất và xem tất cả nhận xét trong tài liệu từ thanh nhận xét. Nhóm nhận xét theo số trang, loại, tác giả, ngày và màu sắc.

4. Xem, duyệt và in ấn
* Thanh định hướng. Duyệt qua tài liệu nhờ bookmarks và pages views trên thanh định hướng. Tập trung xem nhận xét và thông tin tài liệu nhanh chóng.
* Bookmarks và liên kết. Thêm, chỉnh sửa bookmarks và các đường dẩn. Thiết lập điểm đến cho bookmark và đường dẫn qua các trang khác trong/ngoài tài liệu hay các URL.
* Định hướng trang. Kiểm soát trang đầu, kế, cuối và nhảy đến trang. Phóng to tài liệu từ 12.5% đến 1600% với các công cụ phóng to thu nhỏ. Phóng tài liệu vừa tầm trang, chiều rộng/cao cửa sổ. Xuay góc nhìn. Hiển thị trang đơn, liên tục hay đối diện.
* In ấn. In từng trang đơn, 1 loạt trang hay cả tài liệu. Chỉnh trang vừa với cỡ in hay in nhiều trang một. Tự động xoay và canh giữa khi in và đảo ngược trang.

5. các thông tin tài liệu
* Xem và biên tập các thông tin về tài liệu. Xem tiêu đề, tác giả, chủ đề, từ khóa, người tạo, phiên bản PDF, số trang, đường dẫn chính và thông tin tối ưu hóa tập tin; chỉnh sửa tiêu đề, tác giả, chủ đề, từ khóa .
* Thêm thông tin dữ liệu bất kì. Chèn thêm hàng loạt các thông tin và số liệu bổ sung vào vùng thông tin dữ liệu.
* Hiệu chỉnh kiểu xem ban đầu. Thiết lập trạng thái xem ban đầu cho PDF. Hiển thị hay giấu thanh công cụ trang, bookmarks, menu, các thanh công cụ điều khiển cửa sổ. Thiết lập trang mở ra đầu tiên, mức độ phóng to mặc định và chế độ hiển thị trang; chọn hiển thị tiêu đề tài liệu hay tên tập tin.
* Các thiết lập phông chữ. Xem tất cả phông chữ trong tài liệu và các thiết lập, bao gồm kiểu chữ, thiết lập giải mã và nhúng.


6. Bảo mật
* Apply different types of security. Secure PDFs with password-based security (40-bit and 128-bit).
* Control user access. Choose to allow or deny printing, high-resolution printing, document modification, content copying and extraction, accessibility tool use, commenting, form filling and signing, and page insertion, extraction and deletion.

7. Forms
* Điền và lưu mẫu đơn. Điền các mẫu đơn PDF chuẩn và lưu lại các thông tin nhập chính xác để tiếp tục sau hay lưu trữ lại.
* Tạo mẫu đơn. Chuyển đổi các tài liệu PDF thường thành các mẫu đơn nhanh chóng và dễ dàng. Thêm hàng loạt các loại khung đơn, gồm khung văn bản, liệt kê, các nút bấm và tạo các chức năn tương tác với Javascript.

Yêu cầu hệ thống :
* Windows 2K/XP/Vista
* CPU Pentium® III hay tương đương (đề nghị : Pentium® 4)
* Bộ nhớ RAM : 256 MB (đề nghị : 512 MB)
* Dung lượng đĩa trống : 150 MB
* Microsoft® Office 2000, XP, 2003, 2007 (cho các chức năng tích hợp vào Microsoft® Office)Nhấn Vào Đây Để Tải Về