JOCR - Trích xuất Text từ các văn bản được bảo vệ

Đã bao nhiêu lần, do công việc cần thiết mà bạn muốn sao chép văn bản từ hình ảnh nhưng rồi vẫn chưa tìm được

cách? Và theo cách truyền thống thì bạn phải bắt đầu gõ lại nội dung văn bản đó, như vậy tốn rất nhiều thời gian và

công sức. JOCR là một ứng dụng nhỏ gọn và hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn chụp lại hình ảnh của văn bản đó

trên màn hình và dễ dàng trích xuất toàn bộ nội dung Text từ file ảnh đó một cách hoàn hảo và chuyển vào cửa sổ

soạn thảo Notepad để bạn sử dụng.


Pro JOCR - Trích xuất Text từ các văn bản được bảo vệ
Đã bao nhiêu lần, do công việc cần thiết mà bạn muốn sao chép văn bản từ hình ảnh nhưng rồi vẫn chưa tìm được

cách? Và theo cách truyền thống thì bạn phải bắt đầu gõ lại nội dung văn bản đó, như vậy tốn rất nhiều thời gian và

công sức. JOCR là một ứng dụng nhỏ gọn và hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn chụp lại hình ảnh của văn bản đó

trên màn hình và dễ dàng trích xuất toàn bộ nội dung Text từ file ảnh đó một cách hoàn hảo và chuyển vào cửa sổ

soạn thảo Notepad để bạn sử dụng.

* JOCR là công cụ hữu ích để phục hồi các tập tin văn bản được bảo vệ không cho sao chép nội dụng.
* JOCR cho phép bạn chép văn bản từ tập tin và file hình ảnh bất kỳ nào trên máy tính như nội dung các trang Web

được bảo vệ không cho copy, tập tin PDF, các thông báo lỗi của Windows.
* Để sử dụng, bạn chỉ cần kích hoạt tập tin JOCR.exe
* Sau đó mở tập tin ảnh, PDF hay truy cập trang Web cần sao chép nội dung văn bản lên, rồi trở về giao diện làm

việc của JOCR, và bấm nút Capture Region rồi chọn vùng cửa sổ chứa văn bản cần trích xuất. Ngay lập tức nội

dung văn bản vừa chụp sẽ hiển thị trong cửa sổ làm việc của chương trình.
* Sau đó bạn bấm nút Recognize để bắt đầu quá trình trích xuất và nhận kết quả.
Sử dụng JOCR yêu cầu hệ thống của bạn cài đặt Microsoft Office 2003 hoặc phiên bản cao hơn.

Nếu JCOR không làm việc, thì bạn phải cài đặt “Microsoft Office Document Imaging” (MODI) đã được cung cấp sẵn

trong tập tin cài đặt của Microsoft Office. Và bạn có thể tìm Modi trong menu "Office Tools" của tập tin cài đặt.
Chương trình hoàn toàn miễn phí và không cần cài đặt, tương thích với mọi Windows.

Trích:
http://home.megapass.co.kr/~woosjung/Files/JOCR.exe

nhớ thanks nha