Mình đang tập làm ghost.,...và đây là bản ghost tâm đắc nhất của mình....
link download + chi tiết bản ghost nằm ở đây
-->http://bitvn.org/details.php?id=7708&hit=1
xin hết