Trích dẫn Gửi bởi superkun14
đây là bài của Nguyễn Hải mà ="= đúng chứ???
http://nguyenhaiblog.blogspot.com/2012/04/assassinsgho-ghost-windows-7-32bit.html
mình có ghi nguồn nha bạn xem kĩ lại đi