cho em xin cái "hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" được hem (^ v ^)