Cái này là nó k cho cài windows installer 3.1. Vì từ windows 7 đã sử dụng windows installer 5.0 rồi bạn nhé. Nó sẽ ko cho cài phiên bản thấp hơn