PDF Annotator cho phép người dùng mở bất kì tập tin PDF nào và bổ sung những chú giải, bằng việc sử dụng chuột hay viết cảm ứng của Tablet PC, được thao tác trực tiếp trên các trang văn bản PDF. Những tài liệu được chú thích có thể được lưu lại trực tiếp trên định dạng PDF. Bằng cách này, mọi người có thể đọc hay in ấn các văn bản đã kèm chú thích. Tài liệu đã được chú thích cũng có thể dễ dàng đính kèm qua email.

Tính năng chính:

* Thêm những ghi chú và những chú giải tới bất kỳ tài liệu PDF nào - những bình luận, sự sửa chữa, chữ ký, bôi sáng, thậm chí những thiết kế và hình vẽ.
* Cất giữ những chú giải trong tập tin nguyên bản. Chia sẻ chúng với những cộng tác viên, email chúng tới những đối tác hay gửi trở lại những tác giả nào mà họ không có phần mềm đặc biệt để xử lí tài liệu.
* Kiểu bình luận ở trên cùng của nội dung PDF, dán trên các bức ảnh, sử dụng một bút hay một tấm cảm ứng cho việc vẽ nếu bạn có chúng.
* Phục hồi tới tài liệu gốc vào bất kỳ thời gian nào. Loại bỏ hay che giấu mọi nhãn phụ với chỉ một cú click chuột.
* Chèn những trang trống để có thêm không gian. Hay đặt bình luận tại bất kỳ chỗ nào trên các trang viết.

Homepage - http://www.ograhl.com/en/pdfannotator/

Link download:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Serial:
License number: PAS3R1-SH359805425R1
Unlock key: CJRYHB-G3ZP2-JDLY8-JBCWW-MGFHA-YVE7X