XUS Desktop - Ứng dụng để dễ dàng quản lý các shortcut trên desktop. Cho phép bạn tổ chức các biểu tượng màn hình máy tính rất dễ dàng, làm cho màn hình cửa sổ của bạn rõ ràng, đẹp và cho phép bạn dễ dàng xử lý các biểu tượng shortcut. XUS Desktop cũng cung cấp một cách thức mới, dễ dàng và nhanh chóng để khởi động chương trình. Các biểu tượng desktop được sắp xếp tự do. Đây là ứng dụng desktop tuyệt vời nhất mà bạn có thể chưa từng sử dụng. Bạn sẽ cảm thấy thích thú biết chừng nào trong suôt thời gian sử dụng máy tính với XUS Desktop!

» Các tính năng:
• Dễ dàng để tổ chức các biểu tượng desktop
• Fast & cách nhanh chóng để khởi động chương trình
• Làm cho bạn các cửa sổ máy tính để bàn rõ ràng và đẹp
• Cung cấp một khác nhau và cảm thấy tuyệt vời để sử dụng máy tính của bạn
• Các chức năng hữu ích và hữu ích
• Cung cấp một giải pháp hoàn hảo để xử lý vấn đề quá nhiều biểu tượng của máy tính để bàn

Link download:
Tải Về Với Pass congtruongit.com