dành cho Firefox 3.0 Glass for Vista

Lưu Ý: chỉ áp dụng với Firefox 3 và Windows Vista. Bạn down load file về rồi sau đó kéo-thả vào cửa sổ firefox đang mở thì nó sẽ hiện ra của sổ cài đặt rồi nhấn install.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về