Wise Disk Cleaner là một ứng dụng thân thiện và dễ sử dụng được phát triển để giúp bạn nhanh chóng xóa bỏ những file rác không còn được sử dụng trong hệ thống. Ngay cả người dùng thiếu kinh nghiệm nhất cũng sử dụng được phần mềm này.

Những file rác làm bừa bộn ổ cứng của bạn, lấy đi những dung lượng quí giá, và có khả năng làm ì máy tính. Những file đó có đủ loại, ví dụ như các file tạm mà những ứng dụng tạo ra chúng đáng lẽ phải xóa đi khi không cần nữa, các bản ghi, các file danh mục và backup. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi biết chúng lấy đi bao nhiêu dung lượng ổ cứng của mình.

Wise Disk Cleaner có thể xác định 50 loại file rác, và bạn có thể thay đổi danh sách đó. Phần mềm chỉ xóa những file mà bạn yêu cầu. Bạn có thể lựa chọn xóa vĩnh viễn hoặc chọn đưa vào Recycle Bin. Và bạn có thể để chương trình tự động xóa hoặc xóa bằng tay. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy dung lượng bộ nhớ mà chương trình lấy lại cho bạn.

Phiên bản Professional Edition cung cấp rất nhiều lựa chọn. Nó cho phép bạn xác định nhiều file rác hơn. Để đảm bảo an toàn, bạn có thể chuyển chúng sang một thư mục riêng và phục hồi lại khi cần.

ОS: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7

Link download:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về