Portable Diskeeper 2010 Pro Premier 14.0 Build 900 là một phần mềm phân mảnh tự động hoàn chỉnh có thể thay thế công cụ phân mảnh chuẩn của Windows chỉ chạy khi thực thi công cụ đó, hơn nữa công cụ của Windows tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và đòi hỏi quyền của admin để thực thi. Diskeeper liên tục giám sát và duy trì hệ thống của bạn hoạt động tối ưu, sử dụng công cụ phân mảnh nhanh nhất. Theo Phòng thử nghiệm phần mềm quốc gia (NSTL) đã chứng minh tốc độ nhanh hơn đến 300-500% và tỉ mỉ hơn công cụ phân mảnh tích hợp trong Windows.

Chương trình bao gồm chức năng độc đáo `Set It and Forget It` (thiết lập và quên đi) với trình lập thời gian hoạt động thông minh (Smart Scheduling), và như thế, một khi đã thiết lập, nó hoạt động ngầm và tự động hoàn toàn runs. Ngoài ra, tính năng Frag Guard giúp ngăn ngừa sự phân mảnh đối với hầu hết các files hệ thống quan trọng của bạn. Những tính năng cộng thêm bao gồm phân mảnh khi boot, các thiết lập quyền ưu tiên cũng như khả năng tự động và cùng lúc phân mảnh nhiều đĩa trong khi hệ thống đang họat động.

Các đặc tính của Portable Diskeeper 2010 Pro Premier 14.0 Build 900 :

* Mới! Invisitasking™ cho phép Diskeeper họat động ngầm, giúp máy tính
của bạn cực nhanh trong khi bạn đang sử dụng nó. Bạn sẽ chẳng bao giờ
biết nó đang họat động – tất nhiên là ngoại trừ tốc độ của máy gia tăng!
* Mới! Phân mảnh thời gian thực tự động đảm nhiệm việc phân mảnh ngay khi nó xuất hiện – bạn không phải làm điều gì cả.
* Mới! I-FAAST™ 2.0 gia tăng mạnh mẽ sự truy cập file qua chức năng giám
sát mô hình máy tính. Tìm hiểu file nào cần nhất và gia tốc sự truy
cập, giúp quá trình hoạt động toàn diện nhanh hơn nhiều lần. Sự truy
cập file có thể được gia tăng lên đến 80%, tăng trung bình 10-20%.
* Mới! Hỗ trợ sự chọn lựa file của người sử dụng để I-FAAST xử lý.
* Mới! Tối ưu hóa khởi động được cải thiện để hoạt động hiệu quả tối đa.
* Mới! Giao diện dễ sử dụng giúp cài đặt dễ dàng. Cộng với những báo cáo về tình trạng và sự hoạt động ổ đĩa.
* Mới! Hợp nhất tự động các danh mục trực tuyến gia tăng quá trình quét virus, sao lưu và tìm kiếm file.

Bản Portable
Tải Về Với Pass congtruongit.com
:Khi (5):
Bản cài đặt
Tải Về Với Pass congtruongit.com