Bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Javascript để add cookies và down các trang "link cấm" trong 4rum :Khi (60):


Bước 1: Vào trang mà các bạn muốn down.
VD: http://www.hotfile.com/http://www.wupload.com/http://www.filesonic.vn, ....

Bước 2: Nhập đoạn mã javascript phía dưới và thanh địa chỉ và enter

Bước 3: Nhập cookies vào form rồi ok :Ma (76):Bước 4: Nếu thành công thì sẽ hiện tên tài khoản như thế này, ko thì (tự hiểu nha) :Khi (7):Bước 5: Add link bạn muốn down vào thanh địa chỉ và enter. Nếu dùng IDM nó sẽ tự bắt link cho bạn

Bước 6: Chờ đến khi file download xong :Khi (59):Còn đây là mã Javascript cho từng host:
Mã:
Hotfile:
javascript:k3="http://hotfile.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/hotfile.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=k3;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20hotfile");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="auth="+c+";domain=.hotfile.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=k3}void(0)}

Fileserve:
javascript:hf="http://fileserve.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/fileserve.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20Fileserve");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="cookie="+c+";domain=.fileserve.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

Wupload:
javascript:hf="http://www.wupload.com//";if(location.href.indexOf(":\/\/www.wupload.com/")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","cookie%20wupload");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="PHPSESSID="+c+";domain=.wupload.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

Depositfiles:
javascript:hf="http://depositfiles.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/depositfiles.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20depositfiles");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="autologin="+c+";domain=.depositfiles.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}


Megaupload:
javascript:hf="http://megaupload.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/megaupload.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20Megaupload");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="user="+c+";domain=.megaupload.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}


Rapidshare:
javascript:hf="http://rapidshare.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/rapidshare.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20rapidshare");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="enc="+c+";domain=.rapidshare.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

Easy-share
javascript:k3="http://easy-share.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/easy-share.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=k3;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20easy-share");if(C){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="PREMIUM="+c+";domain=.easy-share.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=k3}void(0)}

Oron
javascript:hf="http://oron.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/oron.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20oron");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="xfss="+c+";domain=.oron.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

4shared:
javascript:hf="http://4shared.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/www.4shared.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%204shared");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="PHPSESSID="+c+";domain=.4shared.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

Filesonic:
Nếu trang tự động chuyển sang filesonic.vn thì dùng code này
javascript:hf="http://filesonic.vn/";if(location.href.indexOf(":\/\/www.filesonic.vn")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20filesonic");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="PHPSESSID="+c+";domain=.filesonic.vn;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}

Nếu trang vẫn là filesonic.com thì dùng code này
javascript:hf="http://filesonic.com/";if(location.href.indexOf(":\/\/www.filesonic.com")==-1){g=confirm("Nhap%20cookies");if(g)location.href=hf;void(0);}else{c=prompt("Nhap%20cookies","Cookie%20filesonic");if(c){r=confirm("B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20cookie%20n%C3%A0y?");d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+1,2,11);void(document.cookie="PHPSESSID="+c+";domain=.filesonic.com;path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.href=hf}void(0)}
Chú ý: Khi add đc cookies và download xong các bạn ko logout khỏi tài khoản, ko đổi pass của tài khoản (đổi cũng bị mất thôi nên để cho mọi ng` cùng dùng). Cookies các bạn có thể kiếm rất nhiều trên các diễn đàn, đặc biệt là google :Khi (7): tuy nhiên phải nhanh tay thì cookies mới còn sống:Ma (40):

Copyright by orockband™
Chỉnh sửa: LFC-YNWA