Thôi cứ MediaFire mà chiến, mấy ông Rapid với Mega này thấy là nản rồi.
P/S: Fake IP có thể download được nhiều file như ở nước ngoài thật nhưng tốc độ lại chậm lắm, thành ra cũng như không thôi à.