Bạn cài mật khẩu cho máy tính, thế nhưng lại muốn nó tự login vào luôn?! ( Ví dụ trong trường hợp bạn muốn khi cần có thể remote desktop nên cần phải có mật khẩu, nhưng lại không muốn nhập mật khẩu khi đăng nhập). Bạn có thể làm theo cách sau :

1.Vào Start menu/ Run…

2. Gõ lệnh control userpasswords2.

3. Hộp thoại User Account hiện ra. Bạn bỏ dấu check tại check box “user must enter username and password to use this computer“. Sau đó bấm Apply.

4. Tiếp theo hộp thoại Automatic logon hiện nên, bạn gõ vào username bạn muốn đăng nhập vào và password, sau đó comfirm password 1 lần nữa là xong ( Lưu ý phải mặc dù có yêu cầu bạn comfirm password nhưng không phải là tạo password logon mới, bạn phải nhập cho đúng password của user mà bạn đã tạo trước đó).

5. Khởi động lại máy tính.
cám ơn bạn đã vào Website của chúng tôi !
CongTruongIT.com