Một ngày đẹp trời nào đó, bật máy lên không vào được Windows mà bạn chỉ nhận được thông báo :


Có nghĩa là bạn chỉ còn nước cài lại Windows ? theo lời thông báo của nó ?
Nhưng không, cách sau đây chỉ cần dưới 5 phút là bạn sẽ giải quyết được sự cố của nó.
Tùy theo trường hợp của bạn là mất file SYSTEM hay là SOFTWARE trong thông báo đó mà bạn xử lý nhé, nhưng cũng có 1 bước chung nhau à.
Khi gặp thông báo đó, bạn bỏ đĩa cài đặt Windows vào và cho boot từ đĩa windows này, sau đó tới chỗ này:

Thì bạn nhấn phím R để chuyển sang chế độ Recovery Console
Sau đó bạn sẽ gặp thông báo chọn hệ điều hành trong máy bạn.
Nếu máy bạn chỉ có 1 Windows thì sẽ hiện ra như trong hình:

Sau đó bạn nhấn số 1 và nhấn Enter
Nếu Windows bạn cài tài khỏan Administrator có password thì bước này sẽ hỏi password, bạn điền vào và nhấn Enter.
Đối với máy bị hư file SYSTEM thì bạn làm như sau:
Tại dấu nhắc C:\WINDOWS\ bạn nhập cd SYSTEM32 <-- Enter sau đó sẽ ra
C:\WINDOWS\SYSTEM32\
tại đây bạn nhập tiếp CD CONFIG <-- Enter thì sẽ ra
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\
Từ đây bạn nhập cú pháp: ren system system.old <-- Enter
Suy ra nguyên 1 hàng nó sẽ là:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\REN SYSTEM SYSTEM.OLD
Mục đích của cú pháp đó là ren <-- Rename fille system trong máy thành file system.old
Sau đó nhập tiếp:
Copy C:\Windows
epair\system <-- Enter
Suy ra nguyên dòng sẽ là:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\COPY C:\WINDOWS\REPAIR\SYSTEM <-- Enter
Mục đích của code trên là copy file SYSTEM từ thư mục Repair, file này là file chuẩn chưa hư vào thư mục SYSTEM32

Đối với máy hư file SOFTWARE thì cách làm như sau:
Cũng tới bước C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\
bạn nhập cú pháp REN SOFTWARE SOFTWARE.old (đổi tên lại)
Sau đó enter và nhập tiếp cú pháp copy C:\WINDOWS\REPAIR\SOFTWARE <--ENTER

Xong bạn restart lại máy là xong.Chúc bạn thành công!:Ma (81):