em muốn mua 1 con vga giá tầm 2 củ đổ lại, mấy bác pro chọn giúp em với cấu hình máy em đây ( hơi cũ )

[MARQUEE]