Các bác có thể tìm cho em bộ 5 DVD Photoshop top secret với phần mềm livebrush full dc ko. Xin cảm tạ trước.