Demo: http://www.ketnoidulieu.com/home

Sau 1 thời gian đã share bản thường cho mọi người trên tất cả các trang công nghệ, hôm nay nhằm ngày domain http://www.ketnoidulieu.com chúng tôi share bản home mà VRTH Version 2 đã dùng trước đây khi ở domain http://www.8tinhoc.com gồm những chức năng như sau:

- Resize Image bằng code JS and View Full Image bằng công nghệ highslide mới nhất.

- View First Post And Last Post trực tiếp tại trang HOME.

- Tự động lấy bài từ FORUM và show ra trang HOME.

- Chức năng Seo URL.

- Hỗ trợ 1 số BBcode như vBulletin.

- Thống kê các bài viết cùng chuyên mục.

- Thống kê các bài viết mới cập nhập.

- Thống kê các bài viết ngẫu nhiên.

- Áp dụng External JS của vBulletin để đưa những bài viết mới nhất của chuyện mục show ra trang HOME.

Và một số chức năng khác không nhớ...

Hướng dẫn:

- Import data.sql vào chung với data của forum.

- EDIT lại file config.php theo đúng cấu hình của mình:
$db_host='localhost';
$db_data=''; ==> 1
$db_user=''; ==> 2
$db_pass=''; ==> 3
$prefix='home_';
$prefix_f=''; ==> 4 (Nếu không có thì để nguyên)
- Trang ADMIN là http://www.domain.com/home/admin đó!

- Username & Password: admin.

Còn những thắc mắc trong quá trình cài đặt bạn cứ report tại đây, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất...

Download:

http://www.mediafire.com/?3ll57005gsy3hqv

Password giải nén là www.ketnoidulieu.com nếu có.