Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  đóng khung từng thông tin trong ô thành viên và thay đổi màu sắc, kích cở

  ô thành viên của 4rum em đang tập làm chưa đẹp mắt lắm, anh chị nào bit cách đóng khung từng thông tin trong ô thành viên, và thay đổi màu sắc và size của nó. giống y trang hình ở dưới này ak. thanks

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  10
  ảnh die .

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  10
  là sao em ko hiểu, ảnh thấy mà http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/10/06/12/94261286341861.bmp

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Bạn vào AdminCP > Styles & Templates > Style Manager > Main CSS Options > Additional CSS thêm đoạn code:  Mã nguồn PHP:
  [COLOR=#000000]
  [/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]postinfo [/COLOR][COLOR=#007700]{ [/COLOR][COLOR=#0000BB]border[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]top[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]solid 1px [/COLOR][COLOR=#FF8000]#E0E0E0; border-left: solid 1px #E0E0E0; border-right: solid 1px #D7D7D7; border-bottom: solid 1px #D7D7D7; margin: 3px 5px; padding: 2px; color: #808080; background: #d2dee3; font-size: 10px; }[/COLOR] 
  2) Bạn vào AdminCP > Styles & Templates > Style Manager > Edit Templates > postbit_legacy tìm:  <if condition="$post['joindate']"><div>$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>
  Mình ví dụ đối với ô "ngày tham gia" và làm tương tự đối với khung khác
  Chú ý chỗ in đậm
  Thay thế DIV tags

  <div class="bbCodeBlock bbCodeQuote">
  <aside>

  <blockquote class="quoteContainer"><div class="quote"><if condition="$post['joindate']"><div class="postinfo">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>
  Chú ý chỗ in đậm đó là sự thay đổi</div><div class="quoteExpand">Click to expand...</div></blockquote>
  </aside>
  </div>

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vonguyenloctinh2030
  ô thành viên của 4rum em đang tập làm chưa đẹp mắt lắm, anh chị nào bit cách đóng khung từng thông tin trong ô thành viên, và thay đổi màu sắc và size của nó. giống y trang hình ở dưới này ak. thanks
  Thay postbit_legacy của các bạn bằng postbit_legacy dưới đây :  Mã nguồn PHP:
  [COLOR=#000000]
  $template_hook[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postbit_start[/COLOR][COLOR=#007700]]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]table id[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"post[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"tborder" [/COLOR][COLOR=#0000BB]cellpadding[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]cellpadding[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]cellspacing[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#0000BB]border[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"100%" [/COLOR][COLOR=#0000BB]align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]tr[/COLOR][COLOR=#007700]> <if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$show[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'announcement']"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]td [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"thead" [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"font-weight:normal; border: [/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]cellspacing[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]px solid [/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]tborder_bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]colspan[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"2"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]img [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"inlineimg" [/COLOR][COLOR=#0000BB]src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]imgdir_statusicon[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]/post_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]statusicon[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000].gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]alt[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]statustitle[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]border[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#007700]/> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]phrase 1[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]startdate[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]enddate[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$vbphrase[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]x_until_y[/COLOR][COLOR=#007700]]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]phrase[/COLOR][COLOR=#007700]> </[/COLOR][COLOR=#0000BB]td[/COLOR][COLOR=#007700]> <else /> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]td [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"thead" [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"font-weight:normal; border: [/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]cellspacing[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]px solid [/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]tborder_bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]; border-[/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]right[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]: 0px" [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]scrolltothis[/COLOR][COLOR=#007700]]> <!-- [/COLOR][COLOR=#0000BB]status icon [/COLOR][COLOR=#007700]and [/COLOR][COLOR=#0000BB]date [/COLOR][COLOR=#007700]--> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]a name[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"post[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]img [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"inlineimg" [/COLOR][COLOR=#0000BB]src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]imgdir_statusicon[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]/post_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]statusicon[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000].gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]alt[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]statustitle[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]border[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#007700]/></[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postdate[/COLOR][COLOR=#007700]]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"![/COLOR][COLOR=#0000BB]$show[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'detailedtime']"[/COLOR][COLOR=#007700]>, [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]posttime[/COLOR][COLOR=#007700]]</if> [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]firstnewinsert[/COLOR][COLOR=#007700]] <!-- / [/COLOR][COLOR=#0000BB]status icon [/COLOR][COLOR=#007700]and [/COLOR][COLOR=#0000BB]date [/COLOR][COLOR=#007700]--> </[/COLOR][COLOR=#0000BB]td[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]td [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"thead" [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"font-weight:normal; border: [/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]cellspacing[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]px solid [/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]tborder_bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]; border-[/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]left[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]: 0px" [/COLOR][COLOR=#0000BB]align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]right[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]> &[/COLOR][COLOR=#0000BB]nbsp[/COLOR][COLOR=#007700]; <if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$show[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'postcount']"[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#FF8000]#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if> [/COLOR][COLOR=#007700]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$show[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'inlinemod']"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]input type[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"checkbox" [/COLOR][COLOR=#0000BB]name[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"plist[[/COLOR][COLOR=#0000BB]$postid[/COLOR][COLOR=#DD0000]]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]id[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"plist_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$postid[/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" [/COLOR][COLOR=#0000BB]value[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]checkbox_value[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#007700]/> </if> </[/COLOR][COLOR=#0000BB]td[/COLOR][COLOR=#007700]> </if></[/COLOR][COLOR=#0000BB]tr[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]tr valign[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"top"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]td [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"alt2" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"175" [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"border: [/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]cellspacing[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]px solid [/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]tborder_bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"[/COLOR][COLOR=#007700]><!-- [/COLOR][COLOR=#0000BB]Y[/COLOR][COLOR=#007700]![/COLOR][COLOR=#0000BB]M[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]d4[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]tjnk[/COLOR][COLOR=#007700]--><[/COLOR][COLOR=#0000BB]fieldset [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"fieldset" [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"margin:3px 0px 0px 0px"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]legend[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]Thông Tin Thành Viên[/COLOR][COLOR=#007700]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]legend[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]><!-- [/COLOR][COLOR=#0000BB]Y[/COLOR][COLOR=#007700]![/COLOR][COLOR=#0000BB]M[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]d4[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]tjnk[/COLOR][COLOR=#007700]- --> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]div id[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"postmenu_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]div [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"postinfo"[/COLOR][COLOR=#007700]><if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$show[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'profile']"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]a [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"bigusername" [/COLOR][COLOR=#0000BB]href[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"member.php?[/COLOR][COLOR=#0000BB]$session[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]sessionurl[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]u=[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]userid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]center[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]musername[/COLOR][COLOR=#007700]]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]center[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]script type[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"text/javascript"[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]vbmenu_register[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]"postmenu_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]true[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]</script>[/COLOR] <else /> <center>$post[musername]</center> </if> </div> <div class="postinfo"><if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont">$post[usertitle]</div></if></div> <div class="postinfo"><if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if></div> $template_hook[postbit_userinfo_left] <div class="postinfo"><if condition="$show['avatar']"> <div class="smallfont"> &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a> </div> </if></div> <div class="smallfont"><div class="postinfo"><if condition="$post['joindate']"><div>$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if></div> <div class="postinfo">Giới tính: <img src="./images/gender/<if condition="$post['field7']=='Nam'">Male<else /><if condition="$post['field7']=='Nữ'">Female</if></if>.gif" border="0" alt="$post[field7]"></img></div> <if condition="$post['field2']"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if> <if condition="$post['age']"><div>$vbphrase[age]: $post[age]</div></if><div class="postinfo"><if condition="$post['field6']"><div>Đến từ: $post[field6]</div></if></div> <div class="postinfo"><if condition="$post['field5']"><div>Tên Thật: $post[field5]</div></if></div> <div class="postinfo"><div></div> $vbphrase[posts]: $post[posts] </div> <div class="postinfo"><if condition="$show['credits_post']"> <div> $vbphrase[credits]: <span id="cdt_$post[postid]_$post[userid]">$post[credits]</span> <if condition="$show['credits_donate']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=manage&amp;u=$post[userid]#donate">$vbphrase[donate]</a>]</if> <if condition="$show['credits_check']">[<a href="credits.php?$session[sessionurl]do=banking&amp;u=$post[userid]">Chuyển khoản</a>]</if> </div> </if></div><div><div class="postinfo"><if condition="!empty($post[mood])"> <div> Tui: <img src="images/mood/$post[mood].gif" border="0" /> </div> </if></div> <div><div class="postinfo"><if condition="$post[userid]"> Thành viên thứ: $post[userid]</if></div> <!-- MOD LEVEL --><div class="postinfo"><div class="postinfo"><br/>Level: <span style='font-weight:bold; color:crimson'>$showlevel [$galaga]</span><br/></div><div class="postinfo"> <span style='font-size:7pt; color:gray'>Sức sống: $hp / $maxhp </span><br/> <div style='width:120px;align:center'> <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'> <tr><td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td><td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/orange.gif' width="$hpf%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/hp.gif' height='9' alt='' /></td><td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td> </tr> </table> </div></div><div class="postinfo"> <span style='font-size:7pt; color:gray'>Hoạt động: $mp / $maxmp</span><br /> <div style='width:120px;align:center'> <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'> <tr><td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td><td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/green.gif' width="$mpf%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/mp.gif' height='9' alt='' /></td><td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td> </tr> </table> </div></div><div class="postinfo"> <span style='font-size:7pt; color:gray'>Kinh nghiệm: $ep% </span><br /> <div style='width:120px;align:center'> <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'> <tr><td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td><td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/blue.gif' width="$ep%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/exp.gif' height='9' alt='' /></td><td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td> </tr> </table> </div></div></div><!-- /Ket Thuc MOD LEVEL --> $template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts] <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if> <if condition="$show['reputation']"><if condition="$show['reppower']">$vbphrase[reppower]: <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span> </if><div><span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></div></if> $template_hook[postbit_userinfo_right] <div>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div> </div> </td> <if condition="$show['moderated']"> <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"> <else /> <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"> </if> $template_hook[postbit_messagearea_start] <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']"> <!-- icon and title --> <div class="smallfont"> <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if> <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if> </div> <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> <!-- / icon and title --> </if> <!-- message --> <div id="post_message_$post[postid]" style="font-size:10pt"> $ad_location[ad_showthread_firstpost_start] $post[message]$chip_morethread</div> <!-- / message --><!-- Gioi thieu qua yahoo --><if condition="!$GLOBALS['FIRSTPOSTID']"><br /><div class="smallfont" align="center" style="width: 515; height: 19"></div><div align="center"><center><table><TR><TD><p align="center"><img src="images/yahoo.gif"><textarea style="width: 500; height: 25" rows="2" name="embedhtml" cols="80" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">$thread[title] http://11b5.com$scriptpath Xin lỗi đã Spam :-ss, gửi cho bạn bè tin này dùm mình nha ;)( an tâm là không có virus đâu :D)</textarea></TD></TR></table></center></div></if><!-- / Gioi thieu qua yahoo -->$post_comment <!-- show inventory --><fieldset><legend><a href="ishop.php?do=ViewMember&id=$post[userid]" title="$post[username]'s Inventory">Tài Sản Của $post[username]</a></legend><div>$post[invrow]</div></fieldset><!-- /show inventory --> <if condition="$show['attachments']"> <!-- attachments --> <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> <if condition="$show['thumbnailattachment']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend> <div style="padding:$stylevar[formspacer]px"> $post[thumbnailattachments] </div> </fieldset> </if> <if condition="$show['imageattachment']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attached_images]</legend> <div style="padding:$stylevar[formspacer]px"> $post[imageattachments] </div> </fieldset> </if> <if condition="$show['imageattachmentlink']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attached_images]</legend> <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> $post[imageattachmentlinks] </table> </fieldset> </if> <if condition="$show['otherattachment']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attached_files]</legend> <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> $post[otherattachments] </table> </fieldset> </if> <if condition="$show['moderatedattachment']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend> <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> $post[moderatedattachments] </table> </fieldset> </if> </div> <!-- / attachments --> </if> $template_hook[postbit_signature_start] $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] <if condition="$post['signature']"> <!-- sig --><div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03"></div></div></div><div class="sig"><div style="width:100%;"> $post[signature] </div> </div><div class="sig_05"><div class="sig_04"><div class="sig_06"></div></div></div> <!-- / sig --> </if> $template_hook[postbit_signature_end] <if condition="$show['postedited']"> <!-- edit note --> <div class="smallfont"> <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> <em> <if condition="$show['postedithistory']"> <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase> <else /> <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase> </if> <if condition="$post['edit_reason']"> $vbphrase[reason]: $post[edit_reason] </if> </em> </div> <!-- / edit note --> </if> </td></tr><tr> <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px"> $post[onlinestatus] <if condition="$show['reputationlink']"> <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span> <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if> </if> <if condition="$show['credits_postadd']"> <span id="creditsmenu_$post[postid]"><a href="credits.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="credits_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/credits.gif" alt="<phrase 1="$post[username]" 2="$vbphrase[credits]">$vbphrase[credits_threadaward]</phrase>" border="0" /></a></span> <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbcdt_register("$post[postid]")</script></if> </if> <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if> <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if> $post[iplogged] &nbsp; </td> <if condition="$show['moderated']"> <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> <else /> <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> </if> <!-- controls --> <if condition="$post['editlink']"> <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" /> <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$post['forwardlink']"> <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$post['replylink']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a> </if> <if condition="$show['multiquote_post']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a> </if> <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$show['moderated']"> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" /> </if> <if condition="$show['spam']"> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" /> </if> <if condition="$show['deletedpost']"> <if condition="$show['managepost']"> <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a> <else /> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" /> </if> </if> <if condition="$show['redcard']"> <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a> <else /> <if condition="$show['yellowcard']"> <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a> </if> </if> $template_hook[postbit_controls] <!-- / controls --> </td></tr></table>$template_hook[postbit_end]<!-- post $post[postid] popup menu --><div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">$post[username]</td> </tr> <if condition="$show['profile']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr> </if> <if condition="$show['pmlink']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['emaillink']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['homepage']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['search']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr> </if> $template_hook[postbit_user_popup] </table></div><!-- / post $post[postid] popup menu --><div id="award$post[postid]" style="padding:$stylevar[cellpadding]px 0px 0px 0px;">$awardbox</div> 
  Bạn xem và thay đổi cho phù hợp .
  Demo :
  Nhớ backup Template để tránh trường hơp gặp lôi khi thay . Chúc bạn thành công .

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  em làm giống như 2 anh vậy đó, nhưng vẫn ko dc. anh admin cần em dưa pass cp để giứp em dc ko anh?

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  bạn có thể gửi úe và pass vào hộp tin nhắn của mình

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-17-2011, 04:41 PM
 2. thành viên vbb 3.8.3 ko thay đổi avatar đuợc
  Bởi mcvn trong diễn đàn Công Nghệ Web
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-06-2010, 06:55 PM
 3. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-02-2009, 11:53 AM
 4. [bbcode]đóng khung
  Bởi Hatobaby trong diễn đàn Công Nghệ Web
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-25-2008, 06:53 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •