Giới thiệu:

Các tính năng
 • Khung soạn thảo đặt bên hosting chính của các bạn (Fibo)
 • Khung hiển thị nội dung chat + request dữ liệu đặt hoàn toàn ở host khác.
 • Dùng file text, nên hỗ trợ tất cả các host free không có CSDL
 • Hoạt động tốt trên cả IE lẫn FF!
Ưu điểm:
 • Code này hoàn toàn không request từ phía hostting của Fibo, không hao tài nguyên.
 • Không phải backup + restore dữ liệu thường xuyên.
 • Mem mới có thể chat ngay
 • Hỗ trợ các host free không có CSDL
Nhược điểm:
 • Phiên bản này mình mới code xong, có lẽ còn 1 số lỗi nhất định, ai phát hiện vui lòng PM mình!
 • 1 số chức năng còn hạn chế

Demo: www.vuihoc.infoVersion 1.0
Shoutbox này là 1 sự kết hợp các tính năng của nhiều SB trước đây, nhất là CF Chatbox của Chang bên HQTH và đa số là của Inferno shoutbox!
Các chức năng chính
1. Hiển thị nhóm người dùng (admin, mod, smod)
2. Tùy chỉnh hiển thị ngày giờ chat
3. Các lệnh prune, notice, tùy chỉnh nhóm người có thể thực hiện các lệnh trên
4. Smilies yahoo
5. Hỗ trợ BBCode
6. Hỗ trợ Change link!
7. Tính năng Auto Idle, tự động ngưng request sau 1 thời gian ngừng chat

Version 2.0
 • Đóng gói thành product phần chỉnh template
 • Thêm các chức năng In đậm, nghiêng, gạch chân
 • Fix 1 số bugs ở Version 1
 • Thêm 1 số lệnh (/prune nick; /me)
 • Thay đổi font chữ hiển thị.
Hướng dẫn cài đặt

New Install:

Up tất cả file trong In Forum
vào root của forum
Up tất cả file trong In shoutbox vào root của host đặt chatbox
 • Giải nén, mở file config.php và index.php, chỉnh sửa các thiết lập theo ý muốn! Chú ý sửa ở các domain name. Đó là domain name của forum chính!
 • Up tất cả source lên 1 host (host ngoài đó)
 • ChMod 2 file notice.txt và message.txt thành 777
 • Vào forum, import product
 • Vào VBOption, chỉnh các thông số. Chú ý đường dẫn đến thư mục chứa code vừa up!
Upgrade
 • Up lại toàn bộ source
 • Vào edit template, bỏ tất cả những gì đã làm ở version 1 (xóa phần Template đã thêm)
 • Chỉnh sửa các thông số!
 • Chèn $vuihocshout vào chỗ muốn hiển thị!
Have fun!!!!

P/s: Các bạn nào down trước 1.30 AM ngày 28 nhớ down lại bản fix. nha!
Bản kia đặt nhầm cái table nên nó ko đẹp lắm! CHỉ import product thôi nhé!

Cập nhật index.php, các bạn down về up lên để nó auto refresh nhé!

Update 5/11: Share bản 2.1 kèm smilies
<span style="color: Green">Upgrade:
</span>
 • Chép 2 file smilies.php và smileys.php (nếu đã có thay đổi trong smilieys.php thì dùng chính file của các bạn nhé) vào thư mục chứa forum chính.
 • Import product
New Install
 • Xem hướng dẫn bên trên và phần Upgrade 2.1
[download + pass]http://www.mediafire.com/?2yny1yytjzt[/download + pass]