Ảnh Demo
Chú ý : Cố định là 980 px chiều rộng và phần diễn đàn là chỉ có 700 px , vì vậy nếu bạn lập kế hoạch sử dụng điều này kiểu rồi thiết đặt cái rìu dụng cụ làm lại như cũ ảnh này mà được tìm thấy Tại vB.org
Để chỉnh thanh menu :
Goto> adminCP> styles and templates> edit templates> header> bạn sẽ thấy trong đó !

[download + pass]http://www.mediafire.com/?gvvs4jxuyn3[/download + pass]