em đang làm site nhạc đến cái đoạn hack MOD Mem Post nhạc thì em làm ko dc, lên xtre.org xem bài hướng dẫn thì hướng dẫn điên điên , nửa đủ nửa thiếu chả biết đường nào mà lần, anh Hoàng từng hack rồi cho em xin với.

Music.thegioibanbe.biz :Khi (7):