ở xã hội hiện đại, con người sống và làm việc rất nhiều với các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật…. nhờ có sự phát triển của chúng con người không chỉ làm việc hiệu quả mà còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho bản thân. Tưởng tượng mà xem nếu một ngày không có Ineternet thì thế giới sẽ như thế nào? con người sẽ như thế nào? Có một người đã từng nói với tôi rằng họ có thể nhịn ăn một ngày nhưng không thể nhịn Internet trong một ngày.

Thiết kế web-“ thiết kế của thời đại”. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà thiết kế web lại được ví von hay như vậy, hãy cùng tôi tìm hiểu một số điểm đặc biệt của thiết kế này nhé:

- Là thiết kế hiện đại, thân thiện với mọi người và doanh nghiệp: không phải là một cấu trúc thiết kế truyền thống thông thường, thiết kế web chủ yếu đươc xây dựng bằng máy tính và hệ thống code, được sử dụng trên môi trường Internet.

- Website là nơi trực tiếp tương tác với khách hàng: không giống như việc kinh doanh truyền thống, các thành viên của doanh nghiệp phải trực tiếp tiếp xúc với khách hàng . Còn với kinh doanh thương mại điện tử website là nơi trực tiếp tương tác với khách hàng.

Internet đang ngày càng lấn vào cuộc sống của chúng ta và trở thành bạn đồng hành của rất nhiều người đặc biệt là các doanh nghiệp. Thực sự mà nói. Thương mại điện tử đang bùng nổ và phát triển ở Việt Nam. Cùng với nó có không ít doanh nghiệp quan tâm đến việc thiết kế web.