Vào website:http://host.hackatoz.com
Thông số:chỉ 1 từ ∞
Mã hosting để đăng kí hostingngoinh9x_namct

nguồn: hackatoz.com