Bạn không phải là một nạn nhân của hình phạt Google, vậy tại sao bạn phải lãng phí thời gian của mình để lo lắng về profile liên kết của bạn?
Đó là tư duy nguy hiểm đã ăn sâu vào trong đầu các webmaster. Hầu hết các hình phạt Google là có thể tránh được với điều kiện chủ sở hữu trang web phải luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Đừng chờ đợi cho đến khi Google nói với bạn cần phải sửa chữa profile liên kết của bạn.

Vào thời điểm đó, trang web của bạn có khả năng đã được de-index và bạn sẽ phải bỏ ra tất cả nỗ lực của mình để xem xét lại.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tránh được những bản cập nhật Penguin tiếp theo với một hướng dẫn toàn diện để làm sạch hồ sơ liên kết của bạn.

Đầu tiên: Chủ động giám sát hồ sơ liên kết của bạn

Bạn không thể loại bỏ các liên kết xấu nếu bạn không biết chúng tồn tại ở đâu. Vì vậy, bước đầu tiên trong quá trình này là tích cực theo dõi hồ sơ liên kết của bạn.

Triển khai thực hiện một giải pháp giám sát là cần thiết cho dù bạn tin rằng bạn có các liên kết xấu hay không. Theo thời gian, trang web của bạn có thể đã thu nhận liên kết chất lượng thấp cho dù đó có phải là ý định của bạn hay không. Trừ khi bạn đang tích cực theo dõi hồ sơ liên kết của bạn, bạn sẽ không bao giờ biết về những liên kết này.

Hãy vào SEO SpyGlass

Với sự giúp đỡ của phần mềm như SEO SpyGlass bạn có thể dễ dàng audit các hồ sơ liên kết của bạn và xác định các liên kết cần phải được loại bỏ.

Chạy một Link Audit chuyên sâu

Sử dụng SEO SpyGlass bạn có thể xem tất cả các liên kết trỏ đến trang web của bạn. Từ đó, bạn có thể sử dụng một tập hợp các tiêu chí để tìm ra những liên kết cần phải được loại bỏ.

Đầu tiên, mở SEO SpyGlass. Tiếp theo, nhập URL của trang web và đợi phần mềm làm việc.

Trong nháy mắt: Đổi Backlink Profile -> Backlinks và nhấp vào nút Statistics để có được danh sách đầy đủ các tên miền cấp cao, các backlinks, anchors, keywords...cho toàn bộ hồ sơ liên kết của bạn.

Chi tiết hơn: để có một cái nhìn đầy đủ về hồ sơ liên kết tổng thể của bạn, hãy làm theo các bước tiếp theo.

Điều hướng đến phần Summary, chuyển sang tab Backlink Profile. Hãy chú ý đến các yếu tố sau:

- Tỷ lệ tổng số liên kết đến các kết nối domain: Một hồ sơ liên kết không tự nhiên nếu nó có một số liên kết cùng domian.- Tỷ lệ liên kết dofollow đến nofollow: Một link profile mạnh là phải chứa các liên kết được follow. Tất nhiên, một số liên kết nofollow sẽ được mua lại nhưng các liên kết được follow phải chiếm ưu thế.


- Số liên kết từ trang home: điều đó là bất thường. Có quá nhiều liên kết từ trang home có thể sẽ được gắn một lá cờ đỏ, nó cho thấy rằng bạn đã trả tiền cho những vị trí liên kết.


- Nguồn gốc xuất xứ: bạn có biết các liên kết đến từ đâu? Với một link audit bạn có thể tìm hiểu và bạn nên hướng đến các liên kết quốc gia mà bạn đang nhắm mục tiêu cụ thể với trang web của bạn. Có thể nó sẽ có một lá cờ đỏ nếu trang web của bạn phục vụ khán giả Mỹ nhưng phần lớn các liên kết inbound đang trỏ đến site của bạn đến từ bên ngoài nước Mỹ.- Google PageRank: Google không còn cập nhật PageRank nhưng nó vẫn có thể là một chỉ số tốt về chất lượng của domian. PR cao hơn thường sẽ tốt hơn. Nếu bạn có nhiều liên kết inbound điều này có thể là một dấu hiện cho thấy chúng có quá nhiều liên kết chất lượng thấp trong hồ sơ backlinks của bạn.Xin lưu ý rằng có một tùy chọn trong SEO PowerSuite để sử dụng số liệu thống kê Moz PA / DA thay vì Google PR lỗi thời.

Bạn không thể thay thế Google PR với Moz PA/DA ngay trong tab Summary. Tuy nhiên, bạn có thể Page Authority / Domain Authority Distribution cho các liên kết của bạn trong tab Reports. Để truy cập vào các số liệu thống kê, chỉnh sửa báo cáo Backlinks Summary của bạn bằng cách thêm tiện ích Page Authority / Domain Authority.Kết quả là, bạn sẽ nhận được một cách khác để đánh giá chất lượng của các linking domains:


Anchor text và từ khóa: Những từ ngữ được sử dụng để liên kết đến trang web của bạn có thể là có hại hơn.

Các liên kết sâu đến các trang internal: có bao nhiêu liên kết trỏ trực tiếp đến trang home của bạn so với các trang khác trên trang của bạn? Mọi người sẽ không tự nhiên liên kết đến trang home của bạn, vì vậy nếu không có một loạt các liên kết đến các trang internal này có thể là một lá cờ đỏ.

Xác định các liên kết inbound nguy hiểm

Sau khi làm theo các bước trên, bạn sẽ có một ý tưởng về hồ sơ liên kết tổng thể của bạn. Có lẽ bạn có thể để nó ở đó nếu tất cả các dấu hiệu cho thấy bạn có một hồ sơ liên kết khỏe mạnh.

Nếu bạn tin rằng bạn có một mối lo ngại lớn, đây là cách bạn có thể xác định các liên kết inbound đang làm ảnh hưởng đến trang web của bạn.

Còn tiếp

Ghi nguồn


PHP Code:

www.thegioiseo.com

Chủ đề có liên quan: