Nếu bạn là người thường xuyên truy câp và theo dõi những chia sẻ bài viết trên Thế giới Seo sẽ nhớ những bài viết từ vài tháng trước có tiêu đề: "Marketing email của bạn có thể tác động đến thứ hạng của bạn".
Như trong bài viết này đó, tôi là một người rất chú ý đến các bằng sáng chế. Tôi nhận thấy chúng rất hữu ích cho việc định hướng. Ngoài ra, chúng giúp tôi hiểu rõ các phương pháp tiếp cận của Google để giải quyết các vấn đề cụ thể. Đây là một bằng sáng chế của Google được cấp ngày 27/8/2015: Hệ thống và phương pháp xếp hạng kết quả tìm kiếm dựa trên việc nhận biết các sở thích của người dùng.Bằng sáng chế này ban đầu đã được đệ trình vào tháng 12/2012. Do vậy, bạn có thể nhận thấy rằng có rất nhiều bằng sáng chế đã được triển khai vào các quá trình của Google.

Sử dụng một loạt các tính toán, mục tiêu của nghiên cứu này để hiểu cách Google đã đưa bằng sáng chế này vào thực tiễn như thế nào.

Bằng sáng chế 2015/0242512 A1

Bằng sáng chế này có gì đặc biệt? Quan trọng hơn, làm thế nào Google tính toán được những việc này? Câu trả lời đã tập trung thu thập vào các lĩnh vực khác của thuật toán.

Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào bằng sáng chế này. Tôi có thể tóm tắt lại như sau:

"Đây là một phương pháp mà một máy tính thực hiện bao gồm việc nhận một truy vấn tìm kiếm liên quan đến người dùng, xác định một tập các kết quả tìm kiếm tương ứng với truy vấn tìm kiếm, xác định một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm trong tập các kết quả tìm kiếm tương ứng với một hoặc nhiều mục được xác định bởi người dùng như là một mối quan tâm của người dùng, xếp hạng tập các kết quả tìm kiếm để tạo ra một tập xếp hạng kết quả tìm kiếm, bảng xếp hạng bao gồm việc thúc đẩy các bảng xếp hạng của một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm tương ứng với một hoặc nhiều mục được xác định trước đó bởi người dùng và cung cấp các kết quả tìm kiếm được hiển thị thông qua giao diện người dùng, nội dung kết quả tìm kiếm bao gồm tập các xếp hạng kết quả tìm kiếm".

Bạn có thể hiểu ngắn gọn rằng Google đang cung cấp bằng sáng chế để điều chỉnh kết quả tìm kiếm dựa trên các chỉ dẫn trước đó của người dùng với việc thích hoặc không thích một kết quả.

Chúng tôi biết điều này đã xảy ra trong nhiều năm, tuy nhiên tôi nghĩ rằng nó có giá trị để làm nổi bật những quan điểm cho rằng việc thực hiện bắt đầu với một thiết lập thứ hạng chính và kết quả được gia tăng dựa trên sở thích của người dùng.

Mọi thứ thực sự bắt đầu trở nên hấp dẫn ở phần 16:

"Một số phương án bao gồm việc người dùng lựa chọn các mặt hàng mà họ quan tâm (ví dụ, nơi người dùng muốn truy cập trong tương lai, họ muốn đọc cái gì...) và để đáp ứng với một truy vấn tìm kiếm từ người dùng, tạo ra và hiển thị một tập các kết quả tìm kiếm mà phản ánh sự quan tâm của người dùng vào các hạng mục".

Về cơ bản điều này có nghĩa là một tập kết quả có thể được điều chỉnh dựa trên sự quan tâm của người dùng trong một bối cảnh rộng lớn như vị trí - trái ngược với một liên kết cụ thể hoặc webpage.

Giả sử rằng Google biết tôi có thông tin bằng sáng chế, nếu tôi tìm kiếm bằng sáng chế với Facebook, nó có thể tạo ra kết quả thứ 2 thuộc trang cá nhân của Facebook. Trong khi đó, rất có thể kết quả này sẽ không xuất hiện, kết quả này sẽ có khả năng hiển thị cho chính tôi cùng với bất cứ người nào khác quan tâm đến việc đọc bằng sáng chế công nghệ cao.

Đây là nơi mà mọi thứ trở nên hấp dẫn để hiểu làm thế nào Google sẽ chạy những tính toán của họ, trái ngược với việc chỉ hiểu các yếu tố xếp hạng cụ thể.

Mục 22:

"Trong một số phương án, người dùng được cung cấp một cơ hội để cho biết mức độ/sự quan tâm của họ".

Tiếp theo trong mục 23:

"Trong một số phương án, yếu tố 206 có thể bao gồm một yếu tố được xác định trước đó tương ứng với mức độ/sự quan tâm. Ví dụ, mức độ quan tâm cao, trung bình, thấp có thể tương ứng với các yếu tố '2.0' ', 1,5,' và '1.25".

Điều này liên quan đến bảng:


Trong đó cũng tương ứng với bảng này:


Chúng ta có thể thấy rằng các trang từ bảng đầu tiên được bỏ qua, bảng thứ 2 dựa trên mức độ phù hợp với truy vấn "Palo Alto Business". Điểm số này dựa trên sự liên quan nhận thức của thuật toán toàn cầu - cũng được nhân lên bởi một yếu tố dựa trên lợi ích người dùng cụ thể.

Điều hấp dẫn nhất ở đây không phải là ứng dụng cụ thể cho cá nhân - đó là Google đang ưu tiên những trang web cụ thể. Với hiểu biết về khía cạnh của từng yếu tố, chúng ta có thể mở rộng sự hiểu biết này đến các vùng khác của SEO, như PageRank hoặc TrustRank.

Ví dụ, câu sau trong bằng sáng chế cho biết:

"Mặc dù sự thể hiện trong bảng/danh sách duy nhất chứa các hạng mục của các yếu tố quan tâm, phương án khác có thể bao gồm các bảng riêng biệt/danh sách tương ứng với các mức độ/sự quan tâm và/hoặc các yếu tố".

Nghĩa là hệ số tương tự có thể được áp dụng cho nhiều yếu tố. Hoặc hệ số có thể được áp dụng sau khi các yếu tố được sử dụng. Điều này có vẻ hiển nhiên đối với những người đã quen thuộc với các thuật toán và thiết kế của họ nhưng để rõ ràng, đây là 2 ví dụ giải thích thêm:

Điểm hiệu chỉnh = PageRank (Links + Onsite)

Điều này thể hiện cách hệ số được sử dụng để đối phó với nhiều biến vì nó áp dụng cho tất cả. Trong tình huống này, Google sẽ bao gồm cả liên kết và các yếu tố on-site sau đó sẽ nhân với PageRank của trang web. Điều này sẽ dẫn đến công thức sau:

Adjusted Score - Linking Page's PageRank x Link + Site PageRank x Onsite

Trong ví dụ này, chúng ta thấy PageRank của trang liên kết được nhân với giá trị liên kết, trong khi cũng tính đến các yếu tố như sự liên quan và độ tin cậy. Điều này đã được bổ sung vào kết quả PageRank của trang web.

Theo quan điểm cá nhân, bằng sáng chế này cũng khá thú vị. Chủ yếu là nó minh họa những gì chúng ta đã biết trên thực tế - một click vào một liên kết trong SERP chính là một lá phiếu ủng hộ nguồn tài nguyên cụ thể.

Và nhiều click vào trang web sẽ làm tăng trọng số của nó. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả điều này trong bằng sáng chế, chẳng hạn như:

"Thúc đẩy việc xếp hạng của một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm bao gồm việc nhân rộng điểm số kết hợp với một hoặc nhiều kết quả tìm kiếm mà trước đây được xác định bởi người dùng như là một mối quan tâm của người dùng bởi các yếu tố".

Tuy nhiên, bằng sáng chế này đã nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc chúng ta nhìn vào các tín hiệu như thế nào. Khi xem xét một yếu tố như PageRank, chúng ta cần phải nhớ rằng nó có thể được áp dụng trong nhiều cách khác nhau và với một loạt các yếu tố khác nhau.

Yếu tố này có thể được áp dụng cho trọng số của một liên kết từ một trang web cụ thể hoặc với trọng số của một trang cụ thể. Nó cũng có thể được bỏ qua trong quá trình tính toán và một yếu tố khác chẳng hạn như TrustRank có thể được sử dụng ở vị trí của nó.

Một công thức có thể giống như:

Giá trị của một liên kết = Anchor + PageRank x Relevancy x (TrustRank x 0.5) + PageRank x Location on Page

Rõ ràng đây không phải là giá trị của một liên kết nhưng nó là một ví dụ cho thấy các yếu tố có thể được sử dụng như thế nào.

Điểm quan trọng ở đây là ví dụ này nhắc nhở lý do tại sao chúng ta không nên xem xét chỉ một yếu tố mà cần phải kết hợp nhiều yếu tố. Ví dụ, không phải chỉ có PageRank là có tác động duy nhất trên bảng xếp hạng mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Điều quan trọng là tiếp cận từng yếu tố xếp hạng như một cấu trúc phức tạp, có khả năng tác động đến các yếu tố bên ngoài. Điều này đã được sử dụng xuyên suốt trong bằng sáng chế này.

Bây giờ, bạn có thể nhìn nhận thuật toán của Google và bạn sẽ biết được có hàng trăm tín hiệu ngày càng trở nên phức tạp hơn nữa.

Ghi nguồn


PHP Code:

www.thegioiseo.com

Chủ đề có liên quan: