Link out là gì và link out ảnh hưởng thế nào tới quá trình làm Seo Google.Link out là một loại backlink và bạn có thể thể hiểu là một loại link từ trang của bạn trỏ đi trang khác. Trong dịch vụ seo thì trường hợp liên kết là từ một site khác trỏ về site của bạn thì nó là link out của site kia nhưng lại là backlink của bạn.

Link out ảnh hưởng tới việc làm seo như thế nào
Theo mình thì link out không ảnh hưởng gì tới seo cả nếu bạn sử dụng nó một cách đúng.Link out có thể có lợi hay hại trong SEO, nó tủy thuộc vào cách và mức độ sử dụng nó của bạn. Mình xin chia sẻ một số cách sử dụng linkout hiệu quả.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một trong những yếu tố để xem một website có đáng tin cậy được gọi là trust rank (xếp hạng độ tin cậy), trust rank được tính dựa trên số liên kế trong (inbound links) và liên kết ngoài. Ý tưởng của thuật toán này lần đầu tiên được phát triển bởi Yahoo, nhưng Google mới là những người áp dụng thuật toán thành công nhất.
Cách sử dụng link out hiệu quả khi làm dịch vụ seo google
Luôn luôn đặt thuộc tính target=”blank” cho tất cả Linkout. Mụch đích nhằm cho tất cả các Linkout đều mở trong tab mới của trình duyệt chứ không bay thẳng sang trang khác như các Linkout thường.

Lưu ý: Cách này khá hữu ích vì sẽ không làm mất.Việc này nhẳm mục đích để bot của google nó không đi theo link và ra khỏi trang web của bạn. Sẽ là không tốt vì đang dò tìm trên nhà của bạn mà lại chạy sang nhà người khác rồi lại tìm đường quay lại làm nốt việc.việc này nhằm làm cho tất cả các Linkout đều mở trong tab mới của trình duyệt khi có click chuột thay vì việc bay thẳng sang trang khác như các Linkout thường.
Tóm lại:
liên kết ngoài link out có thể giúp site của bạn có thứ hạng tốt hơn, nhưng yếu tốt trust site là tối quan trong khi tạo các liên kết ngoài (trao đổi links). Hãy liên kết với các trang web có độ trust tương tự bạn hoặc cao hơn, để đảm bảo rằng site của bạn luôn nằm trong mạng các website có độ trust cao.
Nguồn: Sưu Tầm Internet

Chủ đề có liên quan: