Thứ 6 vừa qua, John Mueller đã trả lời một câu hỏi được đưa ra trong Webmaster/Search Helpdesk xung quanh các vấn đề chuyển hướng từ một website bị phạt penalized đến một website không bị phạt. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Nếu một trang web của đối thủ cạnh tranh có một trang web bị phạt hình phạt penalized rất nặng chuyển hướng 301 về website của tôi(chưa bị phạt). Liệu nó có gây cho website của tôi tác hại dây chuyền như bị phạt penalized hay không ?

John Mueller cho rằng về cơ bản, ông chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này mà nó kết thúc bằng việc gây tổn thương cho các website. Anh cho rằng Google thường bắt được những tình huống này khá dễ dàng và bạn có thể ngừng lo lắng về vấn đề này. Vấn đề này được đề cập từ phút 27 trong video dưới đây. Bạn có thể bật sub (tiếng Anh) để thuận tiện hơn khi theo dõi.