Tình hình là sau khi Setup xong CF ,mình chạy chương trình từ icon trên Destop thì báo lỗi Gameguard 114 gì đấy ,theo bản báo lỗi thì mình cũng thử reboot lại máy như vẫn không vào được :Khi (80)::Khi (80)::Khi (80): .Anh em nào biết cách fix lỗi này xin chỉ giúp vì đang cần gấp lắm .File Setup là file mới nhất mình tải từ trang chủ của CF về .Thanks