Thiếu Lâm

Nhân vật môn phái Thiếu Lâm gồm Thiếu Lâm Tục Gia, Thiếu Lâm Võ Tông và Thiếu Lâm Thiền Tông. Mỗi nhánh có võ công và vũ khí đặc trưng riêng.
Nga My

Nhân vật phái Nga My gồm Nga My Tục Gia tinh thông nhạc lý, trong khi đó Nga My Phật Gia sở hữu kỹ năng hỗ trợ hồi phục và nâng cao khả năng công kích.


Cái Bang

Là bang phái có từ lâu đời, lừng lẫy bốn phương nhờ chiêu thức võ công đặc sắc, cùng cách thức hoạt động quy củ và tiêu chí hành hiệp trượng nghĩa.


Võ Đang

Đã là hiệp khách trong chốn giang hồ, ắt hẳn ai cũng từng nghe câu: “Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang”.


Dương Môn

Dương Môn môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương - cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc.


Ngũ Độc

Nhân vật môn phái gồm Ngũ Độc Tà Hiệp và Ngũ Độc Cổ Sư, cách thức tấn công tuy khác nhau nhưng nhìn chung, đều dùng tà khí, độc dược và thủ đoạn khiến đối phương đại bại.


Đường Môn

Các sát thủ Đường Môn luôn là đối thủ đáng sợ trong trận chiến bởi thuật bố trí cơ quan cạm bẫy, phóng ám khí nhanh lẹ và xuất chiêu như thần khiến đối phương không thể tránh né.


Nam Hoàng
theo gamek​