Game này shutdown sever rùi. Đề nghị ADM close 2pic giùm. Thanks