http://ca5.upanh.com/12.788.17009362.Vsq0

/newpicture5.png


Nền: DS, PS2, PS3, Wii, PC, Xbox360
Thể loại: Hành động
Phát triển: Edge of Reality
Phát hành: SEGA
Thời gian phát hành: 5/6/2008
Cấu hình hệ thống:
Operation system: Windows 2000/XP/Vista
Processor: Pentium IV 2.0
Memory: 512 MB
Video: 128 MB NVIDIA GeForce 5200, ATI Radeon 9200
Audio: DirectX c 9.C
DirectX 9.0C
Link nè
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Nhấn Vào Đây Để Tải VềMã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
Pass[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]kosovadc[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]com[/COLOR] 
:Khi (65)::Khi (65)::Khi (65)::Khi (65):TRAINER cho game luôn nà
http://www.mediafire.com/download.php?11ykayxo7vnxxq1