Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Con đường tơ lụa offline

  Con đường tơ lụa offline​
  :Ma (14):
  Client con đường tơ lụa offline:
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Patch:Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Sever:Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Chú ý: máy phải cài framnetwork2.0
  Hướng dẫn cài đặt:
  1. Đầu tiên chỉnh sửa file host (như thiết lập RevBot).
  file host nằm tại: Windows\system32\drivers\etc\hosts
  Mở file host ra thêm vô 2 dòng sau
  Code:
  127.0.0.1 gwgt1.joymax.com
  127.0.0.1 gwgt2.joymax.com2
  2.Cách chạy sevver : ( Chú ý là nhớ tắt chương trình diệt virus nha )

  + Đầu tiên các bạn chạy file : SeaShadowở file server cho nó loading khi nào xong nó sẽ hiện hình vậy

  View attachment 124370  Như vậy là thành công rùi
  + Bây giờ các bạn chay file Loader mới coppy vào client và chọnLaunch rồi vào chiến thui

  Server config: ờ file config.ini

  Trích:
  [Server]
  IP=127.0.0.1
  <--- Ip bạn cứ để nguyên
  ExpRate=400
  <--- Ở đây tui chỉnh 400
  SpRate=10
  <--- Ở đây tui chỉnh 400

  DropRate=1000
  <--- Ở đây tui chỉnh 400

  ServerName= makelove
  <--- makelove

  Launchernews= http://forum.gamevn.com


  Launcher= <b>-Message 1 -Message 2 -Message 3 -Message 4 -Message
  <--- -http://forum.gamevn.com <font color=red>Page [ragezone]

  AutoInspectionTime= 120
  <--- Đây là thời gian lưu dât các bạn hãy để nguyên đừng chỉnh gì hết

  AutoNotice= SERVER MAKES EVERY 2 HOUR NOW INSPECTION FOR 1 MINUTE
  <--- Thông báo toàn sever

  NoticeTime= 15
  <--- Thời gian tự động thông báo
  Console=0
  <--- Set here Console for everyone on Server, 0 is deaktived, 1 is Activated.
  Default is 0 , only GM have Console.

  LastStart=(error)
  SilkEx=150000
  <--- Cái này dùng để chỉnh giá để mua skil

  SpEx=1000
  <--- Set here SP Price for every Sp Point, Example, 1 Sp price is current 1k Gold. Set it from 1 - 250000


  GM setting:
  Trích:
  [Data]
  name=[GM]Your nick here
  GameMaster=True <-- các bạn chỉ cần chỉnh lại như ở đây là tài khoản thành GM
  Trích:
  GameMaster=True


  In chat window: (lệnh cơ bản )


  Trích:
  \buysp x - mua sp bằng gold
  \buysilks x - mua skill bằng gold
  \silk -give you 20silk and 20 bonus silks (only for gm's)
  \kick playername
  \ban playername

  Gm Commands for GM Console: Để dùng được mấy lệnh dưới đây được thao tác bằng phím tắt " Shift + ~ "


  Trích:
  /wire = Silkroad in Wire mode
  /zoom = The same like Zoom hack
  /sky = Sky will be invisible
  /ground = Ground will be invisible
  /camera = Một số chế độ máy ảnh miễn phí, bạn có thể
  kiểm soát nó bằng cách sử dụng các điều khiển WASD.
  /frame = Nhận thức Frame (khung hình / giây)
  /getcurpos = Nhận được tọa độ của vị trí hiện tại
  /warp *** = Teleport đến nơi bạn muốn (Bạn cần đặc biệt tọa độ cho nó, nếu bạn muốn chúng
  tôi có thể tải chúng trong một tập tin đặc biệt)
  /window 1 = Windowed mode
  /mapobj = Hide/Show Map Objects models
  /char = Hide/Show Character
  /chatclear = Clear the chat box
  /addwp *** = Add a Waypoint
  /showwp = Show all your Waypointґs
  /delwp *** = Delete a Waypoint
  /cursor = Hide/Show Cursor
  /loadmonster = Spawn a monster ingame
  /makeitem = Make an item ingame
  /GetPos Zerk
  /ban playername
  /LOADMONSTER MOB_CH PRESS F1 ALL MONSTERS FROM JANGAN
  /LOADMONSTER MOB_OA PRESS F1 ALL MONSTERS FROM TARIM/OASIS/DW
  /LOADMONSTER MOB_KT PRESS F1 ALL MONSTERS FROM HOTAN
  /LOADMONSTER MOB_KK PRESS F1 ALL MONSTERS FROM KARAKORAM
  /LOADMONSTER MOB_TK PRESS F1 ALL MONSTERS FROM TAKLAMAKAN
  /LOADMONSTER MOB_RM PRESS F1 ALL MONSTERS FROM ROC MOUNTAIN
  /LOADMONSTER MOB_AM PRESS F1 ALL MONSTERS FROM ASIA MINOR
  /LOADMONSTER MOB_EU PRESS F1 ALL MONSTERS FROM CONSTANTIOPLE
  /LOADMONSTER MOB_WC PRESS F1 ALL MONSTERS FROM DW
  /LOADMONSTER MOB_DH PRESS F1 ALL MONSTERS FROM DW CAVE
  /LOADMONSTER MOB_QT PRESS F1 ALL MONSTERS FROM QUESTS

  Warps:

  Trích:
  /warp 25000 1050 0 480 (Jangan)
  /warp 23711 1260 0 240 (Stronghold)
  /warp 26265 900 0 810 (Donwhang)
  /warp 23444 1050 0 1290 (Black Robber Den)
  /warp 23431 1200 0 450 (Hotan)
  /warp 23424 450 0 330 (Karakoram)
  /warp 26751 450 0 1800 (Taklamakan)
  /warp 23147 1320 0 240 (Rok Mountain)
  /warp 27244 60 0 840 (Samarkand)
  /warp 26959 300 0 1290 (Constantinope)
  /warp 26045 840 0 1050 (Roc Instance)
  /warp 24508 480 0 780 (old Loginplace)
  /warp 24758 840 0 510 (Thief Town)
  /warp 33538 0 0 1110 (Medusa Spawn)


  Weapons:

  Trích:
  /MAKEITEM ITEM_CH_SPEAR_09_C_RARE_HONOR 10 <-- HONOR chính là đồ SOS lv 82

  /MAKEITEM ITEM_CH_SWORD_09_C_RARE 10 - Sun Sword +10 <- SOS lv 76
  /MAKEITEM ITEM_CH_SHIELD_09_C_RARE 10 - Sun Shield +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_TBLADE_09_C_RARE 10 - Sun Glavie +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_BOW_09_C_RARE 10 - Sun Bow +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_BLADE_09_C_RARE 10 - Sun BLADE +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_SPEAR_09_C_RARE 10 - Sun Spear +10
  /More lists in console.

  Sets (Male):


  Trích:
  Garment
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_CLOTHES_09_SA_C_RARE 10 - Sun Shoulder +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_CLOTHES_09_LA_C_RARE 10 - Sun Legs +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_CLOTHES_09_HA_C_RARE 10 - Sun Head (sichtbar) +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_CLOTHES_09_FA_C_RARE 10 - Sun Foot +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_CLOTHES_09_CA_C_RARE 10 - Sun Head (invisible) +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_CLOTHES_09_BA_C_RARE 10 - Sun Chest +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_CLOTHES_09_AA_C_RARE 10 - Sun Hands +10

  Protector
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_LIGHT_09_SA_C_RARE 10 - Sun Shoulder +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_LIGHT_09_LA_C_RARE 10 - Sun Legs +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_LIGHT_09_HA_C_RARE 10 - Sun Head (sichtbar) +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_LIGHT_09_FA_C_RARE 10 - Sun Foot +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_LIGHT_09_CA_C_RARE 10 - Sun Head (invisible) +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_LIGHT_09_BA_C_RARE 10 - Sun Chest +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_LIGHT_09_AA_C_RARE 10 - Sun Hands +10

  Armor
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_09_SA_C_RARE 10 - Sun Shoulder +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_09_LA_C_RARE 10 - Sun Legs +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_09_HA_C_RARE 10 - Sun Head (sichtbar) +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_09_FA_C_RARE 10 - Sun Foot +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_09_CA_C_RARE 10 - Sun Head (invisible) +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_09_BA_C_RARE 10 - Sun Chest +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_09_AA_C_RARE 10 - Sun Hands +10

  Đối với nữ, thay đổi M với W:
  ITEM_CH_M_HEAVY
  to ITEM_CH_W_HEAVY

  Accessories:
  Trích:
  /MAKEITEM ITEM_CH_EARRING_09_C_RARE 10 - Sun Earring +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_RING_09_C_RARE 10 - Sun Ring +10
  /MAKEITEM ITEM_CH_NECKLACE_09_C_RARE 10 - Sun Necklace +10
  /More lists in console.


  Boss : ( ai muốn thử sức bos manh chỉ cần chỉnh số 3 thành số 10 thế là ok

  Trích:
  /LOADMONSTER MOB_CH_TIGERWOMAN 3 - TigerGirl
  /LOADMONSTER MOB_EU_KERBEROS 3 - Cerberus
  /LOADMONSTER MOB_OA_URUCHI 3 - Uruchi
  /LOADMONSTER MOB_AM_IVY 3 - Captain Ivy
  /LOADMONSTER MOB_KK_ISYUTARU 3 - Isyutaru
  /LOADMONSTER MOB_TK_BONELORD 3 - Lord Yarkan
  /LOADMONSTER MOB_RM_TAHOMET 3 - Demon Shaitan
  /LOADMONSTER MOB_QT_01_KERBEROS 3
  /LOADMONSTER MOB_QT_01_IVY 1
  /LOADMONSTER MOB_QT_01_ROGUE 4
  /LOADMONSTER MOB_QT_01_TAHOMET 3

  Monsters:


  Trích:
  /LOADMONSTER MOB_CH_MANGNYANG 10 <-- các bạn chỉ cần thay ở dưới là thay đổi cấp độ của Monsters

  /LOADMONSTER MOB_EU_BARUSWOLF 10
  /LOADMONSTER MOB_CH_YEOHA 10
  /LOADMONSTER MOB_EU_BAROI 4
  /LOADMONSTER MOB_CH_BANDIT 10
  /LOADMONSTER MOB_RM_ROCKY 1
  /LOADMONSTER MOB_RM_ROC 3
  /More lists in console.

  1 normal, 2 champion, 3 unique, 4 giant, 5 titan, 6 elite, 7 nothing, 8 Party, 9 Champion Party, 10 Giant Party.

  GM Dresses: ( set khủng )

  Trích:
  Male
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_07_HA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_07_LA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_07_SA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_07_AA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_07_FA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_M_HEAVY_07_BA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_EVENT_SILSAMO_M 10
  /MAKEITEM ITEM_ETC_AVATAR_M_GM_UNIFORM 10

  Female
  /MAKEITEM ITEM_CH_W_HEAVY_07_HA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_W_HEAVY_07_LA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_W_HEAVY_07_SA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_W_HEAVY_07_AA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_W_HEAVY_07_FA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_CH_W_HEAVY_07_BA_C_SUPER 10
  /MAKEITEM ITEM_EVENT_SILSOMA_F 10
  /MAKEITEM ITEM_ETC_AVATAR_W_GM_UNIFORM 10  Hãy thanks trước khi quá muộn::Khi (82):

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ) bản này hôk có quái nhá pà con cẩn thận ở đây hình như chỉ tạo đc nhân vật và tự sướng với ít đò (có gọi quái thì phải)

 3. #3
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Hay Quá Kim Nói Tốt Đấy Hem Download Nữa

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ko co quái thì chơi kiểu j?.gọi quái là sao????
  <-- Bổ sung bài viết -->
  Input Param Error(4) loi nay la sao vay

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  anh em nhớ bài hok test hok thèm down rất dỡ lừa đảo!!!! chém gió!!!!!!

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  khi chạy SeaShadow thì nó hiện cái này : " Component 'COMCTL3N.OCX'or one of its dependencies not correctly registered : a file missing or invalid ", bác post lại cái server được ko.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  COMCTL3N thành phần của OCX hay một trong số những phần phụ thuộc của nó không chính xác được đăng ký: một hồ sơ thiếu hay sai.
  Chắc trong quá trình bạn download về file bị lỗi thôi,chỉ cần download lại là xong mà:Ma (45):

 8. #8
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  bạn thử chụp ảnh lỗi rồi up lên để tớ xem thế nào, chứ nói thì khó hiểu lắm.Trò này ram 1 gb chơi ngon mà

 9. #9
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  sử dụng cái máy ảo cài Win Xp thì đến lượt cái client thông báo lỗi : the client can be used after the ...(quên tên ồi,^^") update.Chả biết cần phải update cái gì nữa,= =".

 10. #10
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  bạn thử download bản client này về rồi cài thử xem sao:
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Nếu muốn download nhiều bản cài đặt của con đường tơ lụa online thì vào đây:
  http://www.gamershell.com/pc/silkroad_online/downloads.html
  :Khi (4):

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. CF Offline 2011 (Bản CF Offline tích hợp hệ thống Menu Buy của CF)___ HOT
  Bởi gamevui5k trong diễn đàn Download Game Hành Động
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 01-14-2013, 07:49 PM
 2. [MF] Gunz Offline Server Full Quests Mode - Phiên bản online đã có offline..
  Bởi docbaotin trong diễn đàn Download Game Hành Động
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 10-22-2012, 06:49 PM
 3. Help help CF TQ offline
  Bởi nguyenthanh01 trong diễn đàn Thảo Luận, Yêu Cầu Các Loại Game Khác
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 09-01-2012, 10:57 PM
 4. Mu offline ss6
  Bởi tonyteo trong diễn đàn Download Game Nhập Vai
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 05:14 AM
 5. MU SS4 Offline
  Bởi vinanetco trong diễn đàn Download Game Nhập Vai
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 03-16-2010, 12:20 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •