Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20

Chủ đề: Gunny2.3 0f

 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Gunny2.3 0f

  Đầu tiên mình muốn cảm ơn phien-nhatrang và smallwind1912 đã share code và config cho chúng ta có 1 source gọi là tạm ổn để dev và thử nghiệm.
  pass: trantoai223
  Một số Source Code mà các bạn có thể download và ngâm cứu dev game


  sau đây là các vấn đề cần thiết để bạn có thể cài đặt
  1.Cài đặt
  Source game cần thiết
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Notepad ++
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  ở đây mình lựa chọn 2 hệ điều hành là win 7 32bit(tương ứng với SQL 2008 R2) và xp sp3 32bit (tương ứng với SQL 2005)  Win 7 32 Bit
  SQL 2008 R2
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Net Framework 4.0
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Database dành cho win 7
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Video hướng dẫn cài win 7
  video 1
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  video 2
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Win XP SP3
  Folder I386
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Acc VIP


  Mã:
  Acc : sharingvn
  Pas : svn
  Net Framwork 3.5
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Net Framework 4.0
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  SQL 2005
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  SQL Management Studio 2005
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Video Hướng dẫn cài đặt trên xp Sp3 đi kèm database 2005

  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Query tạo acc cho 2005


  Mã:
  SET IDENTITY_INSERT dbo.Sys_Users_Detail ON 
  
  insert into dbo.Sys_Users_Detail ([UserID],[UserName],[Password],[NickName],[Date],[IsConsortia],[ConsortiaID],[***],[Win],[Total],[Escape],[GP],[Honor],[Gold],[Money],[Style],[Colors],[Hide],[Grade],[State],[IsFirst],[Repute],[LastDate],[ChargeDate],[ExpendDate],[ActiveIP],[ForbidDate],[Skin],[Offer],[I***ist],[ReputeOffer],[LastDateSecond],[LastDateThird],[LoginCount],[OnlineTime],[AntiAddiction],[AntiDate],[RichesOffer],[RichesRob],[LastDayGP],[AddDayGP],[LastWeekGP],[AddWeekGP],[LastDayOffer],[AddDayOffer],[LastWeekOffer],[AddWeekOffer],[CheckCount],[Site],[IsMarried],[SpouseID],[SpouseName],[MarryInfoID],[DayLoginCount],[ForbidReason],[IsCreatedMarryRoom],[PasswordTwo],[SelfMarryRoomID],[IsGotRing],[ServerName],[Rename],[Nimbus],[LastAward],[GiftToken],[QuestSite],[PvePermission],[FightPower],[AnswerSite],[LastAuncherAward])  
   Values (convert(int,16) ,convert(nvarchar(200),'vitalathethoi') ,convert(nvarchar(200),'') ,convert(nvarchar(50),'trieu1') ,convert(datetime,'2/12/2001') ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,8) ,convert(nvarchar(50),'998') ,convert(int,100000000) ,convert(int,100000000) ,convert(nvarchar(200),',,,,,,7002,,,') ,convert(nvarchar(200),',,,,,,,,,') ,convert(int,1111111111) ,convert(int,1) ,convert(int,90) ,convert(int,31) ,convert(int,90) ,convert(datetime,'9/2/2011 8:58:57 AM') ,convert(datetime,'1/1/1900') ,convert(datetime,'2/3/2004') ,convert(nvarchar(50),'127.0.0.1') ,convert(datetime,'8/27/2011 5:11:28 PM') ,convert(nvarchar(50),'') ,convert(int,0) ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(datetime,'9/1/2011 7:55:41 PM') ,convert(datetime,'8/28/2011 3:41:31 PM') ,convert(int,2) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(datetime,'2/1/2200') ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(200),'90') ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(50),'') ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(1000),'90') ,convert(bit,0) ,convert(nvarchar(200),'99') ,convert(int,90) ,convert(bit,0) ,convert(nvarchar(50),'1') ,convert(bit,0) ,convert(int,89) ,convert(datetime,'7/1/1905') ,convert(int,77800) ,convert(varbinary(200),'') ,convert(nvarchar(50),'1') ,convert(int,63) ,convert(int,90) ,convert(datetime,'7/1/1905') ) ; 
  insert into dbo.Sys_Users_Detail ([UserID],[UserName],[Password],[NickName],[Date],[IsConsortia],[ConsortiaID],[***],[Win],[Total],[Escape],[GP],[Honor],[Gold],[Money],[Style],[Colors],[Hide],[Grade],[State],[IsFirst],[Repute],[LastDate],[ChargeDate],[ExpendDate],[ActiveIP],[ForbidDate],[Skin],[Offer],[I***ist],[ReputeOffer],[LastDateSecond],[LastDateThird],[LoginCount],[OnlineTime],[AntiAddiction],[AntiDate],[RichesOffer],[RichesRob],[LastDayGP],[AddDayGP],[LastWeekGP],[AddWeekGP],[LastDayOffer],[AddDayOffer],[LastWeekOffer],[AddWeekOffer],[CheckCount],[Site],[IsMarried],[SpouseID],[SpouseName],[MarryInfoID],[DayLoginCount],[ForbidReason],[IsCreatedMarryRoom],[PasswordTwo],[SelfMarryRoomID],[IsGotRing],[ServerName],[Rename],[Nimbus],[LastAward],[GiftToken],[QuestSite],[PvePermission],[FightPower],[AnswerSite],[LastAuncherAward])  
   Values (convert(int,17) ,convert(nvarchar(200),'trieu2') ,convert(nvarchar(200),'') ,convert(nvarchar(50),'trieu2') ,convert(datetime,'2/12/2001') ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,8) ,convert(nvarchar(50),'8') ,convert(int,100000000) ,convert(int,100000000) ,convert(nvarchar(200),',,,,,,7002,,,') ,convert(nvarchar(200),',,,,,,,,,') ,convert(int,1111111111) ,convert(int,1) ,convert(int,90) ,convert(int,40) ,convert(int,90) ,convert(datetime,'9/2/2011 8:54:58 AM') ,convert(datetime,'1/1/1900') ,convert(datetime,'2/3/2004') ,convert(nvarchar(50),'127.0.0.1') ,convert(datetime,'8/27/2011 5:11:28 PM') ,convert(nvarchar(50),'') ,convert(int,0) ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(datetime,'9/1/2011 7:57:22 PM') ,convert(datetime,'8/28/2011 3:41:31 PM') ,convert(int,2) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(datetime,'2/1/2200') ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(200),'90') ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(50),'') ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(1000),'90') ,convert(bit,0) ,convert(nvarchar(200),'99') ,convert(int,90) ,convert(bit,0) ,convert(nvarchar(50),'1') ,convert(bit,0) ,convert(int,89) ,convert(datetime,'7/1/1905') ,convert(int,99990) ,convert(varbinary(200),'') ,convert(nvarchar(50),'1') ,convert(int,63) ,convert(int,90) ,convert(datetime,'7/1/1905') ) ; 
  insert into dbo.Sys_Users_Goods ([UserID],[BagType],[TemplateID],[Place],[Count],[IsJudge],[Color],[I***ist],[StrengthenLevel],[AttackCompose],[DefendCompose],[LuckCompose],[AgilityCompose],[Skin],[IsBinds],[IsUsed],[BeginDate],[ValidDate],[RemoveDate],[RemoveType],[Hole1],[Hole2],[Hole3],[Hole4],[Hole5],[Hole6],[StrengthenRefineryLevel])  
   Values (convert(int,16) ,convert(int,0) ,convert(int,7002) ,convert(int,6) ,convert(int,1) ,convert(bit,0) ,convert(nvarchar(50),'') ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(50),'') ,convert(bit,0) ,convert(bit,0) ,convert(datetime,'9/1/2011 5:50:18 PM') ,convert(int,10) ,convert(datetime,'9/2/2011 8:59:00 AM') ,convert(int,0) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,0) ) ; 
  insert into dbo.Sys_Users_Goods ([UserID],[BagType],[TemplateID],[Place],[Count],[IsJudge],[Color],[I***ist],[StrengthenLevel],[AttackCompose],[DefendCompose],[LuckCompose],[AgilityCompose],[Skin],[IsBinds],[IsUsed],[BeginDate],[ValidDate],[RemoveDate],[RemoveType],[Hole1],[Hole2],[Hole3],[Hole4],[Hole5],[Hole6],[StrengthenRefineryLevel])  
   Values (convert(int,17) ,convert(int,0) ,convert(int,7002) ,convert(int,6) ,convert(int,1) ,convert(bit,0) ,convert(nvarchar(50),'') ,convert(bit,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(50),'') ,convert(bit,0) ,convert(bit,0) ,convert(datetime,'9/1/2011 7:55:17 PM') ,convert(int,10) ,convert(datetime,'9/2/2011 8:55:01 AM') ,convert(int,0) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,-1) ,convert(int,0) ) ; 
    
  insert into dbo.Sys_Users_Fight ([UserID],[Attack],[Defence],[Luck],[Agility],[Delay],[Honor],[Map],[Directory],[I***ist]) 
    Values (convert(int,16) ,convert(int,100) ,convert(int,48) ,convert(int,343) ,convert(int,18) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(200),'1') ,convert(nvarchar(50),'1') ,convert(nvarchar(50),'1') ,convert(bit,0) ) ; 
  insert into dbo.Sys_Users_Fight ([UserID],[Attack],[Defence],[Luck],[Agility],[Delay],[Honor],[Map],[Directory],[I***ist]) 
    Values (convert(int,17) ,convert(int,100) ,convert(int,48) ,convert(int,233) ,convert(int,18) ,convert(int,0) ,convert(nvarchar(200),'1') ,convert(nvarchar(50),'1') ,convert(nvarchar(50),'1') ,convert(bit,0) ) ; 
    
  SET IDENTITY_INSERT dbo.Sys_Users_Detail OFF
  Tổng hợp những lỗi thường gặp và cách sửa các bạn tham khảo ở đây

  http://clbgamesvn.com/forums/showthread.php?t=72024
  2. update.. up sau.
  3,Cách download 3 folder Flash,Request,Resource của VNG

  Hướng dẫn bổ xung hình ảnh vật phẩm(Rip skin vật phẩm từ VNG)
  Cách Rip skin 1 web bằng Firebug các bạn tham khảo Video sau

  [FLASH]http://www.youtube.com/v/vTuuQswK_94[/FLASH]
  cụ thể với Gunny VNG ta làm như sau
  Dùng FireFox mới nhất là tốt nhất:
  http://mozilla.c3sl.ufpr.br/releases//firefox/releases/6.0.2/win32/vi/Firefox Setup 6.0.2.exe
  -Tải addon Firebug:
  https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/firebug/
  -làm tương tự video phần Config firebug(mở tab NET)
  -đăng nhập vào Gunny 3.0 của Zing để tìm liên kết hoặc đăng nhập vào game 2.3 của bạn vào shop tìm liên kết còn thiếu
  mình chép liên kết đỏ đầu tiên sẽ được

  [COLOR=rgb(46, 139, 87)]http://127.0.0.1/Resource/image/equi...d86/icon_1.png[/COLOR]
  --->server ko có file Icon_1.png ở folder Resource/image/equip/f/head/head86
  h tải cái đó trên Zing về bằng cách thay

  [COLOR=rgb(46, 139, 87)]http://127.0.0.1/Flash-----> http://s20.gn.zing.vn
  http://127.0.0.1/ReQuest-----> http://quest20.gn.zing.vn
  http://127.0.0.1/Resource-----> http://res20.gn.zing.vn[/COLOR]

  ta sẽ được
  http://res20.gn.zing.vn/image/equip/f/head/head86/icon_1.png


  rồi chép liên kết vào IDM là tải về ok,rồi bỏ vào foler Resource/image/equip/f/head/head86 test thử

  Lưu ý những vấn đề sau:
  -phần resource không chỉ có duy nhất 1 file ảnh cho 1 item,bạn phải và folder tương tự để tìm xem có bao nhiêu file ảnh nằm ở những folder nào
  [COLOR=rgb(46, 139, 87)]4,Việt hóa tên Quái[/COLOR]
  -vào database NPC_Info
  thay tên 68 con quái lần lượt theo chuẩn VNG sau: (chỉ có 68 con làm tay đi cho lẹ,đây là mình làm theo VNG,các bạn thích có thể việt hóa theo ý thích


  Mã:
  D Name
  1 Tiểu quái huấn luyện 1
  2 Tiểu quái huấn luyện 2
  101 Người ma quái 1
  102 Người ma quái 2
  103 Người ma quái 3
  104 Người ma quái 4
  105 Người ma quái 5
  106 Người ma quái 6
  107 Người ma quái 7
  108 Người ma quái 8
  109 Người ma quái 9
  116 Người ma quái 16
  201 Gà
  202 Gà tinh anh
  1001 Gà hồng
  1002 Gà tinh anh
  1003 Baroff
  1004 Nhóc lựu đạn
  1005 Gà
  1006 Gà
  1007 Matthias
  1008 Bóng ma Matthias
  1009 Vệ sĩ Gà
  1010 Gà lâu la
  1011 Lựu đạn lâu la
  1101 Gà hồng
  1102 Gà tinh anh
  1103 Baroff
  1104 Nhóc lựu đạn
  1105 Gà
  1106 Gà
  1107 Matthias
  1108 Bóng ma Matthias
  1109 Vệ sĩ Gà
  1110 Gà lâu la
  1111 Lựu đạn lâu la
  1201 Gà hồng
  1202 Gà tinh anh
  1203 Baroff
  1204 Nhóc lựu đạn
  1205 Gà
  1206 Gà
  1207 Matthias
  1208 Bóng ma Matthias
  1209 Vệ sĩ Gà
  1210 Gà lâu la
  1211 Lựu đạn lâu la
  1301 Gà hồng
  1302 Gà tinh anh
  1303 Baroff
  1304 Nhóc lựu đạn
  1305 Gà
  1306 Gà
  1307 Matthias
  1308 Bóng ma Matthias
  1309 Vệ sĩ Gà
  1310 Gà lâu la
  1311 Lựu đạn lâu la
  2001 Kiến tiên phong
  2002 Kiến trinh sát
  2003 Daniliz
  2004 Kiến vệ sĩ
  2101 Kiến tiên phong
  2102 Kiến trinh sát
  2103 Daniliz
  2104 Kiến vệ sĩ
  [COLOR=rgb(46, 139, 87)]( Config max cường hóa lên + 15(mới test được +11 vì bỏ đá 5 vào cường hóa +12 không được))
  vào database Item_Strengthen và Item_Refinery_Strengthen config cường hóa như sau[/COLOR]


  Mã:
  StrengthenLevel	Rock
  1	3
  2	12
  3	48
  4	192
  5	384
  6	768
  7	1536
  8	3072
  9	6144
  10	9216
  11	12288
  12	15360
  13	18630
  14	20250
  15	26750
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  sau đó copy cái này [DOWNLOAD]http://congtruongit.com/forum/link/?url=aHR0cDovL3d3dy5tZWRpYWZpcmUuY29tLz9na3NveDJuNjVjMGVmNjM%3D[/DOWNLOAD]
  vào request,del data Flash và test đi
  Ma (91 toi gio phai di hoc roi :Khi (59): chua chinh sua bai viet kip nua, zoi may hom nay ko ranh len 4rum mod nao co ranh thi vo edit lai dum bai nay cho de nhin nhe. thanks.
  con vai cai nua hom khac ranh post tiep.Ma (91
  6,Việt hóa Ải viễn chinh
  Vào database Mission_Info dùng http://translate.google.com.vn/ dịch những colum sau(các cái khác không quan trọng)  Success
  -Failure
  -Title
  Tương tự dùng http://translate.google.com.vn/ vào mở những file trong
  release\Road\scripts
  Translate những chữ trung quốc nằm trong ngoặc kép "abc" ji ji đó

  7,Thay đổi biến hình cho mọi loại vũ khí khi cường hóa


  Mã:
  mở cái database streng_good ra ta thấy như sau
  
  ID	Level	CurrentEquip
  GainEquip	OrginEquip
  1	10	7006	70061	7006
  2	11	7006	70061	7006
  3	12	7006	70062	7006
  4	13	7006	70062	7006
  5	14	7006	70063	7006
  6	15	7006	70063	7006
  7	12	70061	70062	7006
  8	13	70061	70062	7006
  9	14	70061	70063	7006
  10	15	70061	70063	7006
  11	14	70062	70063	7006
  12	15	70062	70063	7006
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ID khỏi phải nói nhé nó là số thứ tự thôi
  Level là level item hiện tại
  Current equip là cái chuẩn bị đem cường hóa ở đây 7006 tra trong bảng ItemID ta được cái Vip pháo
  cái gain equip là ID item nó sẽ biến hình--->70061 cũng là VIP pháo nhưng mang hình khác
  cái orgin thì ko động tới
  
  vì hiện tại server chỉ có +12 nên dòng level chỉnh hết về 11(nó chỉ biến hóa được 1 lần thôi,chưa fix được lỗi đó)
  current để nguyên
  còn cái gain chỉnh hết về thêm số 3 sau cùng
  ví dụ dòng đầu tiên là 70061--->70063
  vậy là ok
  làm tất cả cho cả database đó
  muốn thêm cái boo cũng biến hình cũng được,thêm vào 7024 và 70243 ở cuối cùng
  8,Tool Decrypt file XML
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  pass download là t
  rồi down cái này: Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  về mở cái tool.swf để Decrypt file XML
  9,Hướng dẫn thêm đồ cho server
  Download file này về:
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  mở cái export and import của SQL lên
  rồi chọn đường dẫn tới file đó
  Import vào 1 table khác của SQL
  rồi mở table shop_good của DB_Tank lên,del hết đi
  mở table mới thêm vào copy toàn bộ trong table đó paste và table shopgood của db_Tank là có thể thêm được đồ mới
  hoặc tìm ID của món nào chưa có copy từng cái 1 sang table Shop_Good của Db_Tank
  10,Fix lỗi cường hoá (bằng thợ rèn)lên +12 không hiển thị chi tiết vật phẩm
  Sau khi gia tăng giới hạn cường hoá lên +12 thì chắc nhiều bạn cũng gặp phải vấn đề là lên +12 thì nó không hiển thị chi tiết vật phẩm(không tính cường hoá bằng database nha)
  theo mình tìm hiểu thì đó là lỗi của hole 6,tức là lỗ ép ngọc thuộc tính thứ 6 của server
  vậy nếu bạn cường hoá bằng tay mà gặp lỗi trên ta có thể sửa bằng cách vào table Sys_user_Good kéo về phía sau tìm cột hole 6 thấy cái nào có số 0 thay bằng -1
  save lại,chạy lại server và vào thử xem sao
  mới chỉ chỉnh sửa bằng tay thôi,chưa biết làm sao fix lỗi đó hoàn toàn
  các bạn vào db_Tank del bỏ table Ball rồi chạy query này vào game sẽ dùng được 3 món Vũ khí VIP đó
  SQL 2005
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  SQL 2008
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  sau đó copy cái này bỏ vào Request mới chạy được vũ khí mới
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  lưu ý nhớ backup database trước khi làm đề phòng làm k được
  12,Thêm map
  Giả sử ta muốn thêm map Bộ lạc tà thần 1 vào server
  kiểm tra Resource\image\map sẽ thấy hình ảnh của map đó là 1122
  vào db Game_map kiểm tra thì chưa có ID 1122 tức là map đó chưa được thêm và server

  vậy là ta đã có Resource map nhưng chưa Add vào server
  các bước tiến hành Add như sau

  1,thao tác trên db

  bạn thêm vào 1 dòng mới với những thông tin như sau:


  Mã:
  ID	Name	Description	ForegroundWidth	ForegroundHeight	BackroundWidht	BackroundHeight	DeadWidth	DeadHeight	Weight	DragIndex	ForePic	BackPic	DeadPic	Pic	Remark	BackMusic	PosX	Type	PosX1
  1122	Bộ lạc nguyên thủy Ⅰ	1620	810	1263	800	1620	810	10	2	
  back	dead	
  1122	
  3
  postX với postX1 các bạn chịu khó copy của các map khác,mình cũng ko có thông tin

  rồi save lại
  2,Server
  copy cái này bỏ vô Road\map và Fight\map trong khi chờ pro smallwind hướng dẫn convert map
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  để test map mới thì bạn có thể vào file
  D:\GunnyServer
  elease\Road\scripts\AI\Messions\CN M1171.cs
  mở bằng notedpad hoặc notepad ++
  search đoạn code sau:


  Mã:
  Game.SetMap(1072);
  thay số 1072 bằng 1122 và vào gà thường để test thử
  mình kiểm tra và biết VNG có khoảng 193 map,bạn có thể down về testhuwer với đường dẫn
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  tới số thứ tự từ  Mã:
  1001-1181 và 3 map 2001 2012 2013
  Rồi down file này về và bỏ vào request
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Cơ bản là Xong hết rồi đó mọi người có j ko hiểu thì có thể comment tại đây cái nào biết tui giải thích cho. còn ko tui chạy qua tìm phien-nhatrang với smallwind1912 rồi lôi 2 ổng qua đây cho mọi người tha hồ chém :Ma (39):
  nguồn: clbgames

 2. #2
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  hay quá để tét thử đã

 3. #3
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  pass download là gì......................

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  cai'' nay` dow ve da so'' cai` khong thanh` cong dau server dang trong giai doan test nen loi~ nhieu` lam

 5. #5
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  cài nhìn khá mất công đấy nhỉ thôi thank 1 cái chứ không down đâu )

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Pass Download là gì ông ới :-<

 7. #7
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  pass là trantoai223 (bó tay copy mà ko ghi pass)

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  có ai test chưa vậy chơi gunny của VNG nó hút máu quá có cái +9 mãi ko đc mà chủ topic ơi phải dow cả 2 cái Net.Famerwork à hay chỉ dow 1 cái thôiMa (91

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  sp2 dùng được không bác

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  SQL 2008 R2 Cái này bị lỗi rồi

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •