Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Ragnarok Offline Đây

 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Ragnarok Offline Đây  Ragnarok offline

  Vì đi dạo chơi trên mạng thấy nên post cho mọi người xem nếu đồ có hơi ít và dởm thì anh em đừng chê nha nhưng tui bảo đảm xài tốt vì tôi đã test thử rùi

  I.Chuẩn bị
  Các thứ cần có:

  Đầu tiên là client xilero : Nhấn Vào Đây Để Tải Về cái này hơi nặng đến 2gb lận nhưng bản này là ro mới nên có nhiều hình ảnh hơn không sơ bị lỗi hình ảnh ro còn nếu ai thích client khác thì có thể lên mạng
  http://www.xtremetop100.com/ragnarok-online đó trên đó có nhiều lắm lấy 1 cái về mà xài nhẹ hơn cái của mình đỡ mắc công down và setup lâu
  Còn nếu dùng client của mình mà client die có thể lên
  http://xilero.net/

  Hoặc client khác client IRO : Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  acc:dragonZone,pass:rongzeus)

  Tiếp theo là server : Nhấn Vào Đây Để Tải Về
  Fix client để sửa lại 1 số thứ cho phù hợp với server hơn : Cái này mà không có thì vô trong game đồ nó lỗi tùm lum hết đó bắt buộc phải down về Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Hướng dẫn : Cái này cũng quan trọng lắm nè không kém cái kia đâu không có cái này là không thể chỉnh sửa server ro cho phù hợp với sở thích và ý muốn của mình đâu Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Giải nén với pass là : dragonzone

  II. Cài Đặt
  Bước 1 : cài đặt
  Client : Hãy cài đặt bình thường ( Vd: D\Ragnarok offline\client)
  Các bạn giải nén 2 cái:
  -Server.rar : vào bất cứ ổ đĩa nào mình muốn ( Vd: D\Ragnarok offline\ server )
  -Client.rar : khi giải nén ra sẽ có các thứ sau trong folder client
  + data
  + fix.grf
  + DATA.ini
  + Ragnarok offline.exe ==> để play game nhá
  ==> Tất cả đều coppy vào client ragnarok online mà bạn đã cài đặt theo đường dẫn trên
  Lưu ý : nếu khi copy vào có bị trùng file hay trùng folder thì delete hay đổi tên cái cũ đi
  Bước 2 : Chỉnh lại IP cho server
  a)Coi IP máy bạn
  -Vào Start\Run => điền vào cmd rồi oke 1 cái => Hiền lên 1 cửa sổ cmd => diền vào đó ipconfig sẽ hiện lên 1 dãy các con số => kiếm cái dòng IP Address
  VD : máy của mình là :
  IP Address ………… : 10.0.0.14
  Thì “10.0.0.14” chính là IP máy của bạn ( ghi vào giấy hoặc nhớ kỹ nhá )  b)sửa IP bên server
  -Nếu theo Vd mình đã nêu bên trên phần cài đặt thì các bạn hãy vào :
  D\Ragnarok offline\ server \conf\import
  Vào các file sau :
  + map_conf.txt
  + char_conf.txt
  + ladmin_conf.txt
  Hãy kiếm cái dòng này nha :
  + char_ip: 10.0.0.14
  + map_ip: 10.0.0.14
  + login_ip: 10.0.0.14
  ==> đổi hết cái 10.0.0.14 thành IP máy của bạn
  ==> save lại
  Char_conf.txt (Vào đường dẫn server\conf\import)

  userid: DragonZone
  passwd: zeusboy

  // Server name, use alternative character such as ASCII 160 for spaces.
  // NOTE: Do not use spaces in the name, or guild emblems won't work client-side!
  server_name: DragonZone

  // Wisp name for server: used to send wisp from server to players (between 4 to 23 characters)
  wisp_server_name: NothRo

  // Login Server IP
  // The character server connects to the login server using this IP address.
  // NOTE: This is useful when you are running behind a firewall or are on
  // a machine with multiple interfaces.
  login_ip: <span style="text-decoration: underline">10.0.0.14 (Sửa ở đây thành ip của bạn)

  // Login Server Port
  login_port: 6900

  // Character Server IP
  // The IP address which clients will use to connect.
  // Set this to what your server's public IP address is.
  char_ip: 10.0.0.14 (Sửa ở đây thành ip của bạn)

  // Character Server Port
  char_port: 6121

  // Option to force a player to create an e-mail.
  // If a player have default e-mail, and if you activate this option, the player can only connect in the game (to arrive on a map) like follow:
  // - Create at least 1 character
  // - Select 1 character
  // - Select DEL to enter his/her e-mail. (if OK is choosen, client says to the player: 'invalid e-mail')
  // - If his/her e-mail is correct, the player enter in the game (an e-mail is saved definitively).
  // - If his/her e-mail is incorrect, he/she have 'incorrect e-mail' and must select again DEL.
  // - After entering in the game (when the player arrives on a map), DEL and SEL/OK button work normaly for all next connections.
  // Resume: If a player have "incorrect/invalid e-mail" when he/she click on 'OK' button,
  // the player must click 'DEL' button and register his/her NEW e-mail to enter in the game
  // So, default is 0, because administrator must explain to their players before to activate this option.
  email_creation: 0

  // Is Character server in maintainence mode?
  char_maintenance: 0

  // Enable or disable creation of new characters.
  // Now it is actually supported [Kevin]
  char_new: 1

  // Display (New) in the server list.
  char_new_display: 0

  // Maximum users able to connect to the server. Set to 0 for unlimited.
  max_connect_user: 0

  // Display information on the console whenever characters/guilds/parties/pets are loaded/saved?
  save_log: yes

  // Character server flatfile database
  char_txt: save/athena.txt

  // Friends list flatfile database
  friends_txt: save/friends.txt

  // Start point, Map name followed by coordinates (x,y)
  start_point: new_1-1,53,111

  // Starting weapon for new characters
  start_weapon: 1201

  // Starting armor for new characters
  start_armor: 2301

  // Starting zeny for new characters
  start_zeny: 0

  // Size for the fame-lists
  fame_list_alchemist: 10
  fame_list_blacksmith: 10
  fame_list_taekwon: 10

  // Guild earned exp modifier.
  // Adjusts taxed exp before adding it to the guild's exp. For example, if set
  // to 200, the guild receives double the player's taxed exp.
  guild_exp_rate: 100

  // Name used for unknown characters
  unknown_char_name: Unknown

  // To log the character server?
  log_char: 1

  // Log Filename
  char_log_filename: log/char.log

  // Allow or not identical name for characters but with a different case (upper/lower):
  // example: Test-test-TEST-TesT; Value: 0 not allowed (default), 1 allowed
  name_ignoring_case: no

  // Manage possible letters/symbol in the name of charater. Control character (0x00-0x1f) are never accepted. Possible values are:
  // NOTE: Applies to character, party and guild names.
  // 0: no restriction (default)
  // 1: only letters/symbols in 'char_name_letters' option.
  // 2: Letters/symbols in 'char_name_letters' option are forbidden. All others are possibles.
  char_name_option: 0

  // Set the letters/symbols that you want use with the 'char_name_option' option.
  // Note: Don't add spaces unless you mean to add 'space' to the list.
  char_name_letters: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

  // Character rename option. When set to yes, the server will send an extended
  // char-info packet, informing whether the character can be renamed or not.
  // NOTE: This functionality is not implemented.
  // NOTE: This option is for compatibility with kRO sakray 2006-10-23 and newer.
  // !Do not use it for any other type of client since it will crash them!
  char_rename: yes

  // How many Characters are allowed per Account ? (0 = disabled) [SQL Only!]
  chars_per_account: 0

  // Restrict character deletion by BaseLevel
  // 0: no restriction (players can delete characters of any level)
  // -X: you can't delete chars with BaseLevel <= X
  // Y: you can't delete chars with BaseLevel >= Y
  // e.g. char_del_level: 80 (players can't delete characters with 80+ BaseLevel)
  char_del_level: 0

  // minimum GM level to display 'GM' when we want to display it (default: 1)
  online_gm_display_min_level: 20

  Ladmin_conf.txt (Vào Đường dẫn server\conf\import)

  // Athena Ladmin configuration file.
  // Athena Ladmin configuration file.

  // Login Server IP
  login_ip: 10.0.0.14
  // Login Server Port
  login_port: 6900

  // Administrative password, used to connect remotely to server.
  // NOTICE: If you enable remote administration, you should change its value for security
  admin_pass: bilove

  // Encoding type of the password
  // 0: not encoded
  // 1: key+password
  // 2: password+key
  passenc: 2

  date_format: 0

  //If redirected output contains escape sequences (color codes)
  stdout_with_ansisequence: no

  Map_conf.txt (Vào đường dẫn server/conf/import)

  userid: DragonZone
  passwd: zeusboy

  char_ip: 10.0.0.14 (Chỉnh thành ip của bạn)

  // Character Server Port
  char_port: 6121

  // Map Server Port
  map_port: 5121

  map_ip: 10.0.0.14 (Chỉnh thành ip của bạn)

  //Where should the map data be read from?
  map_cache_file: db/map_cache.dat

  //Where should all database data be read from?
  db_path: db

  // Enable the @guildspy and @partyspy at commands?
  // Note that enabling them decreases packet sending performance.
  enable_spy: no

  // Read map data from GATs and RSWs in GRF files or a data directory
  // as referenced by grf-files.txt rather than from the mapcache?
  use_grf: no

  // Console Commands
  // Allow for console commands to be used on/off
  // This prevents usage of >& log.file
  console: off

  // Database autosave time
  // All characters are saved on this time in seconds (example:
  // autosave of 60 secs with 60 characters online -> one char is saved every
  // second)
  autosave_time: 60
  </span>
  Lưu ý : ở bước này chỉ chỉnh lại IP thôi nhá chỉnh tùm lum là server khỏi chạy lun à
  Thêm 1 điều là đây chỉ là VD bên máy mình thôi còn ip máy các bạn sao các bạn tự chỉnh

  Bước 3 : Chạy server và play game thôi Bạn vào D\Ragnarok offline\ server
  unserver
  ==> khi chạy sẽ hiện lên 3 cửa sổ cmd
  Lưu ý : nhớ chú ý vào cái cửa sổ map-server.exe khi nào nó hiên lên dòng
  Dòng chữ [info]: Received Fame List of ‘0’ characters
  ==> thì server đã chạy hoàn tất  Vào D\Ragnarok offline\client\Ragnarok Ofline.exe để play game

  Bước 4 : cách tạo Account
  Nếu các bạn muốn nhanh chóng thì hãy làm cách sau :
  Ở phần Acc:<Tên đăng nhập>_M ( M là Boy F là Girl)
  Pass:<mật khẩu>
  VD : Acc: Dragonzone_M
  Pass: zeusboy
  Lưu ý : ở lần đăng nhập sau các bạn bỏ M hoặc F đi
  Các nick GM :
  1.boy : acc :dragonboy
  pass :dragonboy
  2.girl : acc : dragongirl
  pass: dragongirl  Chúc các bạn thành công

  III. một số điểm mới cùa server:
  Pet : + Pet boss : 40 con (Thanatos Phantom, Valkyrie Randgris,…)
  + Pet Rồng : 7 con (Novus, Hydrolancer,…)
  +Pet class :12 con ( Lor Knight,Assasin Cross,….)
  Event : +Săn Rồng
  +Ma Hồn
  +Công Thành Chiến (protera,Geffen,Yuno,….)
  +Thủ Thành Chiến ( Rachel,einbroch,lighthalzen,….)
  +Đấu Trường Quỷ ( pvp_n_8-2)
  +Thuê Quái ( đủ các loại lun nhá , không quy định số lượng)
  +DragonZone Warps ( đi tới tất cả các Map )
  +Homunculus skill ( học các skill để nuôi homunculus)
  Homunculus : (Tất cả các Job đều nuôi được,và không những thế homunculus còn rất mạnh)
  Item : +Cánh (Full)
  +Một số item vũ khí và trang bị có 4 slots
  +Card (Thay đổi 1 số để phù hợp với server “quái mạnh mà mình quá yếu thì làm sao đánh lại khi chỉ chơi có 1 mình” )
  Job: +Super Angel (Tiếp theo của Super Novice)
  +Monster Master ( chơi thử đi sẽ biết)

  Có gần 100 loại Pet (gồm cả "100% tất cả Pet boss" và nhiều pet thường khác)
  Và các loại Pet thường nhưng có những skill mới 100%
  Còn đây là các Trận Chiến Trong Game (công thành chiến)

  Và đây là 1 số hình ảnh solo (dùng lệnh @clone tạo ^^)  và đây là các loại cánh trong game  Còn nhiều các loại equip trong game nữa
  Nhưng mình chỉ post nhiêu đây thôi

  IV . Linh tinh
  1.4rd Jobs jobs cấp 4 từ các cấp bậc high tiến hóa thành trong ragnarok gravity mới cập nhật nhưng chỉ là hình ảnh thôi không có chiêu thức và chỉ làm thay đổi hình anh cấp 3 trong games thôi cho nên muốn có cái này phải mất cái kia nếu ai thích hình cũ thì có thể không xài cũng được
  Hình ảnh


  Lưu ý : Cung thủ không có sói để cưỡi vì đây mới là bản thử nghiệm

  Hướng dẫn cho ai không biết cách xài
  Giải nén xong rùi bỏ cái này vào thư mục client . Sau đó sửa lại trong file DATA.INI trong client
  0=3rdjobs .grf
  1=fix.grf
  3=sdata.grf
  4=data.grf

  2.Làm cho prontera trở nên đẹp hơn
  Prontera kiểu 1
  Peaceful Prontera
  Hình ảnh :

  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Prontera kiểu 2
  Flooded Prontera
  Hình ảnh :  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Prontera kiểu 3
  Hell Prontera
  Hình ảnh :  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Prontera kiểu 4
  Infected Prontera
  Hình ảnh :  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Prontera kiểu cuối cùng :
  Overgrown Prontera (cái này đẹp nhứt)
  Hình ảnh :  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Cách dùng(dành cho newbie):
  Chỉ cần giải nén, copy thư mục data trong cái thứ vừa giải nén ấy và quăng vào thư mục RO, nếu xài GRF thì mở cái Gryff lên và Add Directory và chọn cái thư mục data mới giải nén.

  3. Skin cho ragnarok
  Phoenix Flames :  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Dragons :  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Valkyrie :  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Hoặc có thể lên trang này để down skin hay và đẹp mà bạn thích

  http://iro.ragnarokonline.com/download/skinslist.asp?Page=1&serOption=&serText=

  Cách để xài :
  Lúc down client về thì trong đó nó có 1 cái phần tên là skin đó quăng cái folder skin vừa giải nén ấy vào đó khi vào game chỉ về vô phần option chỉnh VD :
  Folder skin đó tên là rock thì chỉnh cần bấm chỉnh chọn dragons là được là có ngay cái hình skin dragons

  Aura :
  Giúp thay đổi vòng sáng dưới chân bạn khi đạt cấp 99

  Aura 1 :  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Aura 2 :

  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Password giải nén là : R4VTeam

  Sau đây mình xin giới thiệu 1 server hoàn toàn mới do mình chỉnh sửa server gốc mà thành gồm :

  Job mới hệ thống job third classes vì đây chỉ là bản third classes thử nghiệm nên adv jobs sẽ trở thành third classes (Third classes mình tạm gọi là job 4 vì job này tiến hóa từ adv jobs tạm gọi là job 3)

  Các thành phố protenra izudde trở nên đẹp hơn

  Vòng sáng aura dưới chân đẹp hơn có hình của biểu tượng mu online

  1 số loại item mới,cánh mới

  server có tên knightro

  Thêm 1 account GM dc tạo sẵn và có các đồ mới trong đó :
  Acc : knightro

  Pass : knightro

  hệ thống level ổn địng không quá nhiều :

  Base level : 700

  Job level : 200

  Thông số điểm maximum là : 700

  Tỉ lệ rớt đồ cao khoảng 70%

  Tỉ lệ cast phép đã dc sửa đổi trở nên nhanh và liên tục không bị ngắt khoảng giống như trước

  NPC có các NPC : NPC đổi job , NPC ngân hàng , NPC MVP , NPC warp agent , NPC stylist

  Tỉ lệ level ở mức ổn định không lo ngại về vấn đề luyện cấp

  Hệ thống màu áo màu tóc phong phú có thể đến NPC stylist để đổi màu

  Sau đây là link download bao gồm :

  client.rar đã có hướng dẫn cách sử dụng bung nén rồi đọc hướng dẫn và làm là dc

  data.rar , sprite.rar , texture.rar giải nén cả 3 thư mục này rồi quăng 2 thư mục sprite và texture vào thư mục data xong rồi lại lấy data đó quăng vào nơi cài đặt ro VD : D:\Gravity\Ro\ hoặc C:\Program Files\Gravity\Ro

  server.rar chỉ cần giải nén chép đè lên server cũ là dc

  Link gộp :

  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Còn về hình ảnh thì mình làm biếng chụp lắm với lại lỡ xóa ragnarok rồi chỉ còn phần server nên mấy ban chịu khó down về chơi sẽ biết

  Còn muốn thử đồ mới thì vào item_db2.txt trong server\db kiếm từ phần số 3170 số đầu đứng trước chữ cách bởi dấu phẩy và không có dấu ngoặc ý đến cái cuối cùng muốn cái nào thì vào game ấn @item con số đầu đứng trước chữ dc cách bởi 1 dấu phẩy kế tiếp là chữ không phải dấu ngoặc

  VD : @item 3170
  @item 3171
  @item 3172

  Nếu cảm thấy hay thì thanks nha

  Mình xin post lại server sau khi mình đem về chỉnh sữa từ trên vì server bên trên vẫn còn khá nhiều lỗi

  Ưu điểm :

  Base lv : 1000 (đã chỉnh lại để tránh tình trạng hỏng hóc)
  joblv : 1000(cũng như trên)

  Có thêm các NPC mới :

  Ex_Equip : bán phân nữa số đồ mà có trong item_db2.txt muốn xem thì vào đường dẫn server/db/item_db2.txt

  Perfect Equip : Giống nhu trên nhưng bán nữa còn lại

  Admin Equip : không nhớ chính xác tên con này là gì nhưng bán nhưng đồ đặc biệt mạnh mẽ tăng nhiều điểm nhưng là ẩn mình không có ghi tăng điểm gì do chính tay mình tổng hợp từ item_db2 và item_db.txt và chỉnh sửa 1 chút có

  Về phần ID của item :

  Để tránh tính trạng các bạn mua trong shop chê mắc vì mình chỉnh bán với giá rất mắc nếu muốn bik số ID của item để chỉnh mã @item thì vào server/npc/custom/Perfect Equip.txt server/npc/custom/Ex_Equip và cái Admin Equip còn lại

  Item và Equip :

  Nhiều hơn bản trước

  Khuyết điểm :

  Phải dùng Client IRO để tránh gặp lỗi nhiều về item và 1 số thứ (Nói là nói như vậy nhưng vẫn còn 1 ít item bị lỗi nhưng nếu dùng client IRO thì tỉ lệ lỗi ít hơn dùng client khác)

  Link download MF :
  http://www.mediafire.com/myfiles.php#
  Down 3 cái file client.rar data.rar và server.rar

  cả 3 cái đều thả vào client vd đường dẫn của tui là : C:\Program\Gravity\Ragnarok Online\

  Bỏ vào đó riêng client.rar thì giải nén xong rồi lấy tất các file trong folder client thả vào đường dẫn của bạn hoặc nếu bạn có đường dẫn giống tui thì chỉ cần làm giống tui là dc  Nếu các bản server mình mới post không vào dc thì hãy đăng nhập nick MF của mình :

  Email address : vinhsapa2006@yahoo.com

  Passworld : 912873465  Khi các bạn down server sửa lại của tui về nó có thiếu mất 1 file xpal.grf (Do lỗi kỹ thuật) nên các bạn down load xilero về lấy file xpal.grf ở xilero mà dùng (client xilero mình để ở trên)

  Các bạn down về giải nén 2 file data và server và vào data kiếm 2 file idnum2itemresnametable.txt , idnum2itemdisplaynametable.txt tạm thời bật 2 file đó lên để riêng 1 chỗ rồi qua server/db/itemdb2.txt bật lên.Rồi làm như hình :

  Vào data kiếm visionary_tab.txt kéo xuống dưới cùng xóa _ultima đi.Xong.

  Thêm server 3rd classes nữa (Lưu ý server ở trên không có job 3rd hay gọi theo tui là jobs 4 là phiên bản jobs mới nhất hiện gravity đã làm gần xong tuy còn khá nhiều lỗi nhưng có skill của 3rd jobs tuy chưa đầy đủ lắm và thiếu 1 vài skill để chừng nào upload bản đầy đủ tui sẽ đưa lên cho các bạn dùng còn giờ dùng tạm đi)

  Link download MF :

  Client :
  http://www.mediafire.com/?o5y3nz5nazd
  Data :
  http://www.mediafire.com/?fii2l3nwnty
  Server :
  http://www.mediafire.com/?25jykujk5de
  Cứ down về bỏ vào client là dùng dc

  (Thêm 1 lưu ý nữa : server 3rd classes này không dùng chung với server của dragonzone do tui đem về chỉnh sữa ở trên tui post dc nên muốn chơi server nào tùy các bạn nhưng có cái này phải mất cái kia)

  Cập nhật server 3rd job cho 1 số bạn có nhu cầu cần sử dụng :

  SERVER : http://download841.mediafire.com/egbur3f2czcg/r2fbk9sb4abvccr/server.rar

  Client : http://download995.mediafire.com/1babfwn886yg/e14d53efkhd17if/1.rar

  với server này yêu cầu phải dùng VSRO để có 1 số thứ cần thiết down về chỉnh ip giống như trên mình chỉ xong rồi có 3 cái file.exe trong server đấy chạy 3 file đó chờ chạy xong thì vào game

  Cái link down client trên down xong rồi chép đè vào client VSRO còn các bạn hỏi về client VSRO thì lên google search nhé

  Lựu ý :Server này phải dùng riêng không dc dùng chung với server trên hư ráng chịu tớ đã nói trước rồi còn nữa vì tớ chưa test dc nên các cậu hãy tự về test nếu có lỗi gì thì liên hệ với tớ qua yahoo tớ sửa

  Chúc các bạn chơi vui

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  xài được hok thế cái rok này lúc trước tôi từng thữ mà hok được nghĩ nát óc mà hok làm được

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trời ơi ! tTui test thử rồi xài bình thường à có bị làm sao đâu chắc tại không chịu làm đúng như hướng dẫn chứ tui chơi cái này mấy chục lần rồi hồi trước cái này là bản cũ còn giờ có bản update bên clbgamesvn.com rồi nên test cho mọi người thôi không hiểu chỗ nào thì hỏi giải thích cho

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  cho hỏi tý có thể tạo 1 nhân vật GM hok hay chỉ có được 1 Gm mặc định vậy uốn tạo thêm nhiều Gm nữa quá

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Nhớ là vô phần server xong rồi vô phần save ý.Nếu bạn đã tạo 1 cái accout cho riêng bạn.Cách tạo nhanh nhất là vào game làm như hướng dẫn trên.Tạo xong thì vô đó kiếm cái nick của bạn.Coi ở phần a@a.com ý.Nó có cái số 0 kế bên.Thay đổi cái số đó thành số 99 thì thành gamemaster
  VD nick của tui :


  2000009 gamemaster gamemaster M a@a.com 99 THAY ĐỔI Ở ĐÂY 0 0 0 47 2009-06-04 22:01:13 127.0.0.1
  <-- Bổ xung bài viết -->
  Vô phần data trong client đó khi giải nén fix client ra nó có 1 cái ragnarok ofline.exe 1 cái data.ini 1 cái fix.grf và 1 cái folder data giải nén chép đè vào client cũ xong rồi phần data vừa sửa lại đó kiếm sclientinfo.xml bấm open with với dạng file notepad hoặc có thể open with với dạng nào mà có thể chỉnh sửa dữ liệu đó chứ bấm thẳng vào thì nó sẽ lên 1 cái trang web tuy hiển thị thông tin nhưng không chỉnh sửa được khi vô rồi nó hiện ra thế này
  Có 2 phần server  <?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>
  <clientinfo>
  <servicetype>korea</servicetype>
  <servertype>sakray</servertype>
  <connection>
  <display>Server Offline Tên của server 1</display>
  <desc>None</desc>
  <address>127.0.0.1</address>
  <port>6900</port>
  <version>20</version>
  <langtype>8</langtype>
  <registrationweb></registrationweb>
  <aid><admin>2000001</admin></aid>
  <aid><yellow>2000001</yellow></aid>
  </connection>
  <connection>
  <display>Ragnarok-Lan Tên của server 2</display>
  <desc>None</desc>
  <address>10.0.0.14 Chỉnh cái này thành ip của mình</address>
  <port>6900</port>
  <version>20</version>
  <langtype>8</langtype>
  <registrationweb></registrationweb>
  <aid><admin>2000009 Sửa phần này</admin></aid>
  <aid><yellow>2000009 Sửa phần này</yellow></aid>
  </connection>
  </clientinfo>
  Ai thích xài server nào thì xài nếu xài cái 2 thì phải chỉnh lại ip thành ip của mình
  Rồi làm admin server nào thì chỉnh dòng này
  VD: như trên nick của tui lúc nãy post ở bài trên có mã là 2000009
  và nếu tui thích server ragnarok-lan tức là 2 thì làm như sau
  Chỉnh lại ip
  Tiếp theo sửa lại 2 cái như trên
  Thế là thành admin
  Lưu ý : Admin quyến năng lớn hơn gamemaster có thêm nhiều chức năng VD: có thể kick cả game master ban nick và xóa đi npc mà mình thích
  Đương nhiên Admin có 1 đồng phục riêng và thêm 1 điều là dù bạn gắn bất cứ vũ khí nào nhưng khi đánh quái hiển thị ra cũng chỉ có cây kiếm
  1 số ảnh về Admin
  Đây là admin nữ
  Cái con nó nói GM: Chúc mừng TAYA VÀ TAYA NHÉ
  Thêm 1 hình nữa :

  Cái con nhỏ có tóc xanh dương
  Vì rất khó kiếm hình ảnh của admin nên tui chỉ post nhiêu đó còn muốn biết thì tự vô khám phá
  Chúc thành công

 6. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  359
  giút với làm y như trên khi mở runever lên nó có mấy cái chữ đỏ đỏ nè là bị gì thế bạn
  <-- Bổ xung bài viết -->
  giút với lại lỗi gì nữa này

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Chỉnh cái ip của ông ý không phải cái ip máy tui
  <-- Bổ xung bài viết -->
  Đã làm lại cái phần hướng dẫn 1 cách rõ ràng hơn lên đó mà coi

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ec làm hoài hok được đã đỗi hết ip mà hok được vào game man hình vẫn là chữ như trên


  :Ma (63):giút với

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  tôi đã add níck ông rồi đó níck tôi là mikasaphone2@yahoo.com đấy

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Ừ vậy chừng nào ông lên mạng nói giờ đi những thời gian rãnh buổi sáng lúc nào trưa chiều tối để nhiều khi tôi bận buổi nào thì nói chuyện vào buổi khác
  Dù sao cũng rất cám ơn vì đã hỏi
  Thanks ông luôn

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. trở lại đam mê ragnarok
  Bởi hoanglong trong diễn đàn Game Online
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-17-2011, 04:33 PM
 2. Ragnarok Battle Offline version:All in one
  Bởi nhadatso trong diễn đàn Download Game Nhập Vai
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 03-29-2011, 03:38 PM
 3. [NDS]Ragnarok
  Bởi huongduong30 trong diễn đàn Download Game Giả Lập
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-08-2011, 03:19 AM
 4. Ragnarok - Event Cuối Tuần
  Bởi ntthu.831 trong diễn đàn Game Online
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-31-2010, 08:45 PM
 5. Ragnarok-Christmas Event ngày hội cosplay và game thủ
  Bởi hoanghuy200515 trong diễn đàn Game Online
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-22-2009, 03:59 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •