Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Half-life 2 Deathmatch - Cuộc đối đầu sinh tử ! Link Mediafire mới nè ^^!

  Nguyên là trước đây có post bài nay lên nhưng link die nên hôm nay đưa link mới cho mấy bác ^^! Ủng hộ em nhé .

  Half life 2 Deathmatch nguyên là phần chơi mạng của Half life 2. Với chế độ sinh tử quen thuộc. Quen thuộc không có nghĩa là chán (chả bít nói thế nào)
  Cuộc đối đầu giữa 2 thế lực là Combine và Resistance.....tranh chấp và kill lẫn nhau. Không bao giờ kết thúc. Chọn bên nào cũng đc,zo sinh tử lẫn nhau.
  Có thể Free to Kill (Kill thèng nào cũng đc) hoặc Team play (chơi đội hẳn hoi)
  Đc quyền xác lập số Mạng và Thời gian giới hạn cho server.
  Game sẽ tạo cho bạn 1 cảm giác đã tay,và...vui vẻ là chính. Hệ thống vũ khí khá là....tương đối nhìu.....
  _ Khẩu MP7 dam tuy yếu,nhưng tốc độ bắn nhanh vãi,đạn nhìu.
  _ Spass-12 có thể chơi 2 shot cùng lúc.
  _ Súng trường AR2, Colt Magnum 44.
  _ Khẩu Crossbow bắn tên,mạnh như súng ngắm,zoom đc,nhưng....tốc độ của mũi tên thì không..nhanh cho lém
  _ Melee có Crowbar và Stun Stick
  ............
  Thú vị nhất có lẽ cái khẩu Gravity Gun,đc coi là vũ khí cùi nhất,cũng là vũ khí mạnh nhất. Với Gravity Gun,đòi hỏi sự khôn khéo của bạn,nâng 1 vật như cái bàn để cản đạn của đôi phương,khéo léo hất văng cái bồn rửa chén vào địch thủ => Đương nhiên dính 1 cái là die ngay chứ sao. Hữu ích nhìu.....Ko phải lúc nào cũng súng đạn.

  Game nì chơi thấy hấp dẫn hơn half lìe 2 nhìu :Ma (54): , cấu hình nhẹ hơn counter strike source , sữ dụng engine source lun nên hình ảnh đẹp bỏ bu :Ma (54):. chế độ online tốt bỏ bu :Ma (18):.  cấu hình:Half-Life 2: Deathmatch:
  Tối thiểu: 1.2 GHz Processor, 256MB RAM, DirectX 7 level graphics card, Windows 2000/XP, chuột, bàn phím, kết nối internet
  Khuyên dùng: 2.4 GHz Processor, 512MB RAM, DirectX 9 level graphics card, Windows 2000/XP, chuột, bàn phím, kết nối internet
  Link mf mơi up :
  Nhấn Vào Đây Để Tải Về

  Ps : up gần xong mơi thây quên tên và pass congtruongit.com tức ói máu :Khi (38):
  Đầu tiên mở console ra và đánh lệnh "sv_cheats 1" trước để mở cheats (quá quen với dân HL và CS)
  *Cheats chính:
  God : Bất tử
  Buddha : Gần giống như god
  Infinite_aux_power : Aux_power không bao giờ cạn
  Impulse 101 : Khỏi giải thích vì quá quen
  Npc_kill : Giết tất cả NPC trong khu vực
  Notarget : Kẻ thù đứng im
  Noclip : Đi xuyên tường
  Ch_createjeep : Tạo 1 chiếc xe Jeep
  Ch_createairboat : Tạo 1 chiếc tàu
  Impulse 102 : Cũng khỏi giải thích vì quá quen
  *Cheats Item:
  Trước các tên item phải nhập từ "give" : VD: give item_healthkit
  item_healthkit
  item_healthvial
  item_box_buckshot
  item_box_mrounds
  item_box_sniper_rounds
  item_box_srounds
  item_battery
  item_suit
  item_ml_grenade
  item_ar2_grenade
  *Cheats vũ khí:
  Cũng thêm chữ "give" ở phía trước :
  weapon_ar1
  weapon_ar2
  weapon_bugbait
  weapon_cguard
  weapon_molotov
  weapon_manhack
  weapon_immolator
  weapon_irifle
  weapon_crowbar
  weapon_extinguisher
  weapon_flaregun
  weapon_frag
  weapon_gauss
  weapon_alyxgun
  weapon_hopwire
  weapon_iceaxe
  weapon_physcannon
  weapon_physgun
  weapon_pistol
  weapon_rpg
  weapon_shotgun
  weapon_smg1
  weapon_smg2
  weapon_stickylauncher
  weapon_stunstick
  weapon_thumper
  weapon_sniperrifle
  weapon_rollerwand
  weapon_slam
  weapon_hmg1
  weapon_cubemap
  weapon_binoculars
  weapon_ml
  weapon_brickbat

  Cheat Effect
  God God Mode (Server side only)
  buddha Health never goes below 1
  Hurtme # Damages player by whatever variable you input as #
  impulse 101 All Weapons
  impulse 82 Spawn a Jeep
  notarget Invisible to NPC's
  noclip Ability to walk through walls (Server Side Only)
  maps Displays Map listing
  Map # Load Map (Input title in place of #)
  Developer # Sets developer mode to on/off/verbose (0-off, 1-on, 2-verbose)
  +mlook Enables mouse look
  give # Give weapon (Input weapon name in place of #)
  hud_quickhelp/text? 1 Shows Crosshairs
  viewmodel_fov # Adjusts size of the weapon you're carrying (54 = default)
  exec # Execute a script file (Input filename in place of #)
  cl_drawhud 1 Toggle HUD display On
  cl_enablehud 1 Toggle HUD display On
  cl_showfps 1 Shows FPS Rate
  npc_create Creates an NPC
  npc_create_aimed Creates an NPC (Aiming away from player)
  picker Toggles Picker mode on
  setpos Move player to specified origin
  setang Snap players eyes to a specified pitch yaw
  sv_gravity # Set Gravity (Add number in place of #)
  sv_stopspeed # Set Minimum Stopping Speed on ground (Add number in place of #)
  sv_friction # Set World Friction (Add number in place of #)
  sv_bounce # Sets bounce multiplier for physically simulated object collisions
  sv_maxvelocity # Sets Maximum Velocity of any moving object (Add number in place of #)
  sv_waterdist # Set Vertical View when eyes are near water plane.
  air_density # Change the density of air. (Add number in place of #)
  dsp_explosion_effect_duration # Set length of confusion/ear-ringing effect(Add number in place of #)
  prop_debug Toggle bounding-boxes debug mode on/off red - ignore damage, white - respond to damage, green - health)
  sv_soundemitter_filecheck Toggle reporting missing .wav files for sounds
  mat_numtextureunits # Limit the number of texture units. (Add number in place of #) (0=Default)
  sv_cheats 1 Activates Cheats
  impulse 76 Grunt-O-Matic
  give weapon_shotgun Recieve a Shotgun
  thirdperson Third Person View
  firstperson First Person View
  mat_depthbias_normal 1 See through walls
  ai_disable toggles enemy AI on/off
  sv_infinite_aux_power 1 gives infinite power for sprinting, etc.
  impulse 203 removes the item or NPC pointed at
  mat_fullbright 1 removes all shadows (a 0 restores them)
  skill # change skill level (# = 1, 2, or 3)
  status shows some game info, incl. current map
  help $ replace $ with a command to get a brief description of it
  sk_max_357 # # is new max ammo for .357 Magnum
  sk_max_ar2 # # is new max ammo for Pulse Rifle
  sk_max_ar2_altfire # # is new max ammo for Pulse Rifle energy orbs
  sk_max_buckshot # # is new max ammo for shotgun
  sk_max_crossbow # # is new max ammo for crossbow
  sk_max_grenade # # is new max ammo for hand grenades
  sk_max_pistol # # is new max ammo for pistol
  sk_max_rpg_round # # is new max ammo for RPG
  sk_max_smg1 # # is new max ammo for submachine gun
  sk_max_smg1_grenade # # is new max ammo for SMG grenades
  sv_unlockedchapters # unlocks chapters 1 thru # (15 is end credits)
  sk_plr_dmg_pistol # # is new damage value for pistol
  sk_plr_dmg_357 # # is new damage value for .357 Magnum
  sk_plr_dmg_ar2 # # is new damage value for Pulse Rifle
  sk_plr_dmg_buckshot # # is new damage value for shotgun
  sk_plr_dmg_crossbow # # is new damage value for crossbow
  sk_plr_dmg_crowbar # # is new damage value for crowbar
  sk_plr_dmg_grenade # # is new damage value for grenades
  sk_plr_dmg_rpg_round # # is new damage value for RPG rockets
  sk_plr_dmg_smg1 # # is new damage value for submachine gun
  sk_plr_dmg_smg1_grenade # # is new damage value for SMG grenades
  getpos can be used to get current coords for use with setpos
  cl_showpos 1 brings up position display in top right of screen (0 removes it)
  sv_infinite_aux_power 1 gives infinite power for sprinting, etc.
  mat_fullbright 1 removes all shadows (a 0 restores them)
  impulse 203 removes the item or NPC pointed at
  sk_max_smg1 # # is new max ammo for submachine gun
  net_graph 1 a more thorough fps display
  impulse 83 Spawn an Air Boat
  cl_ragdoll_collide 1 Enables ragdolls that don't clip through each other, but stack realistically on one another.
  physcannon_maxforce # Changes how hard you propel objects
  physcannon_maxmass # Changes how large pulled objects can be
  physcannon_pullforce # Changes how quickly objects are pulled
  physcannon_tracelength # Changes the length that objects can be pulled from
  physcannon_cone # Changes the radius of the cone used to pick up objects
  weapon_357 .357 Magnum
  weapon_ar2 Overwatch Standard Issue Pulse Rifle
  weapon_bugbait Pherapods
  weapon_crossbow Crossbow
  weapon_crowbar Crowbar
  weapon_frag Fragmentation Grenade
  weapon_physcannon Zero Point Energy Field Manipulator Gun
  weapon_pistol 9mm Pistol
  weapon_rpg Rocket-Propelled Grenade Launcher
  weapon_shotgun 12-Gauge Shotgun
  weapon_smg1 Submachine Gun
  sk_plr_num_shotgun_pellets # Increases pellets fired from each shotgun shell. 100 works well. 1000+ and it lags.
  sk_max_buckshot # Raises your max number of shells to that number.
  sk_plr_dmg_buckshot # Raises damage done by each pellet.
  give item_battery Increases suit charge by 15 points.
  give weapon_annabelle gives you Father Gregori's modified shotgun
  give item_ammo_357 Spawns ammo for the .357 magnum
  give item_ammo_crossbow Spawns ammo for the crossbow
  give item_box_mrounds Spawns primary fire ammo for the submachinegun
  give item_ar2_grenade Spawns grenades for the submachinegun, oddly enough..........
  give item_rpg_round OR give item_ml_grenade Spawns grenades for the RPG
  give item_box_srounds Spawns ammo for the 9mm pistol
  give item_ammo_ar2 Spawns primary fire ammo for the Overwatch Pulse Rifle
  give item_box_buckshot Spawns shells for the 12-gauge shotgun
  give item_ammo_ar2_altfire Spawns energy grenade for the Overwatch Pulse Rifle
  sk_npc_dmg_shotgun # NPC's do # damage with shotgun
  sk_npc_dmg_smg1 # NPC's do # damage with the smg
  sk_npc_dmg_ar2 # NPC's do # damage with the pulse rifle
  mat_yuv 1 black-and-white mode
  host_timescale # Changes the speed of the game (for slow-mo/fast-mo) (# < 1 = slower, # > 1 = faster).
  Kill You die.
  ch_createjeep Make a jeep
  ch_createairboat Makes an airboat
  crosshair 0 Disables Crosshair
  shake Creates an earthquake.
  r_screenoverlay effects/combine_binocoverlay.vmt Gives you combine vision during gameplay.
  r_screenoverlay effects/tp_eyefx/tp_eyefx.vmt Gives you weird vision during gameplay.
  item_healthvial Gives you the small health vial (10HP)
  item_healthkit Gives you the large health kit (25HP)
  mat_yuv 0 Enables Color Mode
  cl_enablehud 0 Toggles HUD off.
  cl_drawhud 0 Toggles HUD off.
  sv_unlockedchapters # (Note: 15 is end credits) Unlock chapters 1 thru #
  give item_suit Gives you the HEV Suit
  give weapon_physcannon Gives you Gravity Gun
  physcannon_megacannon 1 Makes your Gravity Gun a Super Gravity Gun
  npc_create_equipment weapon_shotgun NPC spawns equipped with a shotgun.
  npc_create_equipment weapon_smg1 NPC spawns equipped with a SMG.
  npc_create_equipment weapon_ar2 NPC spawns equipped with a pulse rifle.
  npc_create_equipment weapon_crowbar NPC spawns equipped with a crowbar.
  npc_create_equipment weapon_RPG NPC spawns equipped with a RPG rocket launcher.
  Console Code

  Open the console menu using ~ and imput this code:

  bind key command

  This binds a console command to a key. Note that if the command has arguments, quotes must be used. For example: bind x "impulse 101"

  Be careful on which key you choose. If you use a key already in use for the game (W, A, S, D are for movement, 1-6 is used for weapons, G is for gravity gun, etc), the bind command will override the original command, and you will not be able to use it anymore.
  Cheat Effect
  bind X "Impulse 101" Creates a hot key for instant stock of weapnos and ammunition using the "x" key
  How to Spawn NPCs

  Access the console, type in "npc_create npc_<name>" and replace the name with one of these:
  Cheat Effect
  citizen
  combinedropship
  combinegunship
  combine_s
  crow
  seagull
  pigeon
  dog
  eli
  fastzombie
  gman
  helicopter
  headcrab
  headcrab_fast
  headcrab_black
  headcrab_poison
  ichthyosaur
  kleiner
  launcher
  manhack
  metropolice
  breen
  barney
  barnacle
  antlion
  alyx
  antlionguard
  monk
  mossman
  poisonzombie
  rollermine
  cscanner
  stalker
  strider
  vortigaunt
  zombie
  zombie_torso
  turret_ceiling
  turret_floor
  combine_p
  Map codes

  Enter these with the 'map' code in the console. Press ~ to activate the console.
  Cheat Effect
  d1_canals_01 Spawns you in the canals.
  d1_town_01 Spawns you in Ravenholm
  d1_trainstation_01 Spawns you in train station
  d1_under_01 Spawns you in lab
  d2_coast_01 Spawns you on the coast (Vehicle)
  d2_prison_01 Spawns you in Nova Prospekt
  d3_c17_01 Spawns you in the city 17 rebellion
  d3_citadel_01 Spawns you near the beginning of the Citadel.
  d2_prison_08 Spawns you near the end of Nova Prospekt.
  d2_prison_07 Spawns you in Nova Prospekt after the sixth load point.
  d2_prison_06 Spawns you in Nova Prospekt after the fifth load point.
  d2_coast_12 Spawns you near the end of the coast area.
  d3_citadel_02 Spawns you after the first load point in the Citadel.
  d3_citadel_03 Spawns you after the second load point in the Citadel.
  d3_citadel_04 Spawns you after the third load point in the Citadel.
  d3_citadel_05 Spawns you at the end of the Citadel.
  d3_c17_02 Spawns you in City 17 after the first load point.
  d3_c17_03 Spawns you in City 17 after the second load point.
  d3_c17_04 Spawns you in City 17 after the third load point.
  d1_canals_13 Spawns in you in the canals close to the end.
  d1_canals_12 Spawns in you in the canals after the eleventh load point.
  d1_canals_11 Spawns in you in the canals after the tenth load point.
  d1_canal_10 Spawns in you in the canals after the ninth load point.
  d1_canal_09 Spawns in you in the canals after the eighth load point.
  d1_canal_08 Spawns in you in the canals after the seventh load point.
  d1_canals_07 Spawns in you in the canals after the sixth load point.
  d1_canals_06 Spawns in you in the canals after the fifth load point.
  d1_canals_05 Spawns in you in the canals after the fourth load point.
  d1_canals_04 Spawns in you in the canals after the third load point.
  d1_canals_03 Spawns in you in the canals after the second load point.
  d1_canals_02 Spawns you deeper in the canals.
  d1_under_02 Spawns you in the lab chapter after the second load point.
  d1_trainstation_05 Spawns in the train station after the third load point.
  d1_trainstation_03 Spawns in the train station after the second load point.
  d1_trainstation_02 Spawns you in train station after the first load point.
  d1_town_05 Spawns you near the end of Ravenholm.
  d1_town_04 Spawns you in Ravenholm after the third load point area.
  d1_town_03 Spawns you in Ravenholm after the second load point area.
  d1_town_02 Spawns you in Ravenholm after the first load point area.
  d1_canals_end Spawns you near the end of the canals.
  d1_under_03 Spawns you in the lab chapter after the third load point.
  d1_under_04 Spawn the lab chapter near the end.
  d2_coast_11 Spawns you in the coast area after the tenth load point.
  d2_coast_10 Spawns you in the coast area after the ninth load point.
  d2_coast_09 Spawns you in the coast area after the eighth load point.
  d2_prison_04 Spawns you in Nova Prospekt after the third load point.
  d2_prison_05 Spawns you in Nova Prospekt near the end of the level.
  d2_prison_03 Spawns you in Nova Prospekt after the second load point.
  d2_prison_02 Spawns you in Nova Prospekt after the first load point.
  d2_coast_08 Spawns you in the coast area near the end of it.
  d2_coast_07 Spawns you in the coast area after the sixth load point.
  d2_coast_06 Spawns you in the coast area after the fifth load point.
  d2_coast_05 Spawns you in the coast area after the fourth load point.
  d2_coast_04 Spawns you in the coast area after the third load point.
  d2_coast_03 Spawns you in the coast area after the second load point.
  d2_coast_02 Spawns you in the coast area after the first load point.
  d1_trainstation_06 Spawns you near the end of the train station.
  d1_eli_02 Spawns you in Eli's Lab.
  d1_eli_01 Spawns you after the canal, outside of Eli's Lab.
  d3_c17_05 Spawns you in City 17 after the fourth load point.
  d3_c17_06 Spawns you in City 17 after the fifth load point.
  d3_c17_07 Spawns you in City 17 after the sixth load point.
  d3_c17_08 Spawns you in City 17 after the seventh load point.
  d3_c17_09 Spawns you in City 17 after the eighth load point.
  d3_c17_10 Spawns you in City 17 after the ninth load point.
  d3_c18_11 Spawns you in City 17 after the tenth load point.
  credits Starts you at the credits
  intro Starts you at the games Intro.
  d1_breen_01 Spawns you at the beginning of Chapter 13.
  d3_c17_13 Spawns you near the end of City 17.
  d3_c17_12 Spawns you in City 17 after the eleventh load point.
  Weapon cheats

  To spawn armor, ammo, weapons, or any items of the nature, first open the console. Then type the following command:

  give"weapon entity"

  In place where weapon entity is, you input one of the codes below.

  The Organic Manipulator cannot be spawned because the map chooses whether or not it is organic. Refer to another cheat for that weapon.
  Cheat Effect
  weapon_shotgun Shotgun
  weapon_smg1 MP7 with grenade launcher
  weapon_rpg Rocket Launcher
  weapon_physcannon The Manipulator
  weapon_crowbar Gordon's classic
  item_dynamic_resupply Fragmentation Grenade
  weapon_crossbow Crossbow
  weapon_bugbait Bug Bait (from Antlion Guards)
  weapon_ar2 Overwatch Standard Issue Pusle-Rifle
  weapon_pistol Pistol
  weapon_357 357 Magnum Revolver
  weapon_annabelle Father Annabelle Grigori's shotgun, uses 357 magnum ammo
  Slow Deaths

  Open the console while playing the game, enter cl_phys_timescale 0.05 or any of the others listed below. (1 sets the game back to normal speed)
  Cheat Effect
  0.0 stop time
  0.1 super-slow
  0.5 mid-slow
  0.05 slow
  Obtain and use the Super Gravity Gun in early levels

  You must have sv_cheats 1 and access to the console for this to work. Enter the following commands in the console in order:
  Cheat Effect
  map d3_citadel_04 Changes you to a level where you start with the super gravity gun
  changelevel d1_trainstation_01 Switches you to the first level, replace d1_trainstation_01 with other map names if you want
  give weapon_physcannon Gives you the gravity gun again
  Console Commands

  Use the [~] key during gameplay to bring up the console and enter the following commands there:
  Cheat Effect
  record demo_name Records a demo of all the user's actions within the game until the "stop" command is issued.
  stop Stops recording the current demo.
  play demo_name Plays demo.(change demo_name to the demo you want to be played)
  'Alyx Gun'

  Enter these codes in the console to get the 'Alyx Gun', which appears to be some kind of prototype pistol. Goes as the a third pistol, has 30 bullet clip, no extra ammo, and it looks like an iron bar that was surgically put into Gordon's side.
  Cheat Effect
  give weapon_alyxgun Gives you the 'Alyx Gun'
  sk_plr_dmg_alyxgun # # is new damage for Alyx Gun (default 150
  sk_max_alyxgun # # is new max ammo for Alyx Gun (default 0)

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  nho ban chi cach cai dat game nay cam on ban rat nhieu

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Tải về có 1 file setup và 1 file crack thui :Ma (54):
  Cài bt :Khi (70):

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  win7 hình như ko chơi dc thì phải

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Có bạn nào test thử cái

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  cam on nhe nhung fire 01... minh dem ve doi thanh rar ha
  cho em hoi vao dau de hien duoc chu ky vay

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Nếu kiểu file .001... thì bạn xem hướng dẫn ở đây:
  http://www.congtruongit.com/forum/showthread.php?t=5688

 8. #8
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  cai nay fire 01 ko ah vay ne Half Life 2 Deathmatch (ENG).z02

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bạn có thể viết rõ hơn dc ko? Có file nào có đuôi exe để chạy lun ko? Hay có cái nào đuôi .zip ko?

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ma may anh oi cai game call of duty 2 em tai ve may ngay luon giai nen xong het cai dat hoan chinh het nhan vao bieu tuong choi no bao la DeraX 9.0 ko vao choi duoc buon that co ban nao khac phuc duoc khong
  ah co .zip do de cai thu dang cai hjhj
  <-- Bổ xung bài viết -->
  cai dat roi no bao nhu the nay ne

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. hoi ve half life 2 deathmatch!!!!! giúp vs
  Bởi hoangnam.hp18 trong diễn đàn Thảo Luận, Yêu Cầu Game Hành Động
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-13-2012, 12:54 AM
 2. [MF] Hot hot - Half Life Bộ 3 Set ( Half Life Game Of The Year + Opposing Force + Blue Shift )
  Bởi thuykoy91 trong diễn đàn Download Game Hành Động
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 06-23-2011, 12:59 AM
 3. [MediaFire] Half Life 2 Episode Two
  Bởi thanhtanland trong diễn đàn Download Game Hành Động
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 02-08-2011, 04:03 AM
 4. Half-Life 2 Fakefactory v10.94 + Adult Pimper v4.01 link mediafire
  Bởi seosgnl001 trong diễn đàn Download Game Hành Động
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-29-2010, 08:57 PM
 5. Cần link down Half-Life
  Bởi traveldatviet trong diễn đàn Download Game Hành Động
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-15-2009, 04:22 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •